Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 10 oktober 2022

Vännäs kommun minskar ner på antalet gruppbostäder

Idag finns elva gruppbostäder i Vännäs kommun. Varje gruppbostad har 3-6 platser vara flera är tomma i dagsläget. Eftersom kommunen har en stor andel gruppbostäder samtidigt som Vård- och omsorgsförvaltningen saknar resurser att utveckla annan verksamhet, kom beslutet att avveckla några av gruppbostäderna.

Den 5 oktober beslutade vård- och omsorgsnämnden att ge socialchef Ulrica Westerlund i uppdrag att genomföra en avveckling av verksamheterna Tväråbäck 55 A, Tväråbäck 55 B samt Kyrkogatan 8. Arbetet för detta började redan 2021 men har varit vilande i väntan på nya beslut.

– Att avveckla dessa tre boenden kommer inte att ske i någon speciell turordning. Arbetet kommer ta en tid och ske parallellt i alla tre verksamheter. Vi ska göra vårt bästa för att informera och trygga de personer som är berörda av detta, säger Ulrica Westerlund.

Beslutet att avveckla boendena kommer att påverka boende, anhöriga och personal inom LSS-omsorgen. De som blir påverkade av förändringen får information direkt från Vård- och omsorgsförvaltningen.

I och med detta kommer förvaltningen att frigöra resurser för att kunna utveckla sin befintliga verksamhet. Tanken är att kunna skapa förutsättningar för att möta framtida vård- och omsorgsbehov på nya, mer effektiva, sätt.

Vännäs kommun logotyp