Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 24 oktober 2022

Infrastrukturavdelningen gräver

Nu flyttar vi infarten till Coop-parkeringen

Nu har infrastrukturavdelningen på Vännäs kommun börjat med arbetet att flytta infarten till COOP-parkeringen i Vännäs centrum. Arbetet är en del i de ombyggnationer som kommer att ske i centrum löpande.

Att gräva och markförbereda kommer att ta ungefär 2-3 veckor, men sedan kommer det gå att använda den nya infarten.

I samband med att den nya infarten öppnar så kommer infrastrukturavdelningen även att stänga den gamla infarten. Asfaltering och kantstensläggning kommer att ske till våren 2023.