Artikeln publicerades 23 november 2022

Simon, Per och Elena

Från vänster: Simon Albinsson, Per Forsman och Elena Jakobsson.

Digitala välfärdstjänster i Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter

Under några år har vård- och omsorgsförvaltningen infört flera digitala välfärdstjänster i sina verksamheter. Allt från trygghetskameror till nya typer av larm ska bidra till att de som bor, vistas och verkar inom verksamheterna ska få en tryggare och säkrare vardag.

Till exempel finns övergripande larmsystem, digitala sätt att kommunicera och delegera läkemedelsutdelning med mera.

Funktionellt larmsystem i kommunens boenden

I kommunens särskilda boenden är det nya larmsystemet den största digitala omställningen i dagsläget. Systemet har flera olika finesser som allihopa ska bidra till ökad trygghet för de boende.

– På våra särskilda boenden så har de boende ett larm kring handleden. Larmet fungerar även som en nyckel där de kan låsa upp sin lägenhetsdörr, genom att sätta larmet mot låset. Då registreras det även i systemet vem som öppnar dörren, säger Elena Jakobsson, områdeschef inom äldreomsorgen i Vännäs kommun.

– Det är bara den som bor i lägenheten och boendets vårdpersonal som kan låsa upp dörren, säger Simon Albinsson, systemförvaltare inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Inga obehöriga kan gå in och vi hoppas att det ska bidra till att de som bor där ska känna ännu mer att det är deras eget hem. Personalen kan låsa upp med både nyckel, telefon och tagg om det skulle behövas.

Lås och kamera

Till vänster: Digitalt lås till en lägenhetsdörr. Till höger: Trygghetskamera i ett av kommunens särskilda boenden. Kameran filmar inte konstant utan aktiveras automatiskt först när ett larm som är kopplat till en av de boende har löst ut.

Larmsystemet som finns inom kommunens särskilda boenden gör även mer än att larma dörrar. Till exempel finns en larmmatta inbäddad i sängarna. Mattan skickar en signal till larmet om den boende till lämnar sin säng under natten. Om larmet på handleden känner
av en stor nivåskillnad i rörelsen hos den boende, som vid ett fall, så larmar det även då. Genom samma larm kan de boende även kontakta personalen. I rummen finns en slags
kommunikationsradio. Om de boende tycker på sin larmknapp kring armen kan de aktivera röstmeddelandefunktionen och skicka ett meddelande.

– Hos oss finns personer som lätt kan gå vilse om de skulle gå iväg. Larmet runt handleden signalerar om de skulle lämna boendets område, säger Elena.

Alla som arbetar inom kommunens särskilda boenden har en app installerad i sina mobiltelefoner. Genom den kan de ha överblick över larmsystemet på deras respektive
arbete. De kan se om en kollega tar hand om ett inkommet larm. De kan dessutom hålla koll på läkemedelshanteringen på boendet eftersom också läkemedelsskåpen är kopplade
till larmsystemet.

– Skåpen känner av vem som använder det, säger Simon. Man måste använda sin inloggning med telefonen, då kan vi följa upp om det skulle ske en incident kopplat till
läkemedelshanteringen.

I kommunens särskilda boenden finns även några digitala terapidjur. De är robotar som liknar en hund eller katt som kan ge ifrån sig verklighetstrogna ljud och som ska bidra till trygghet och taktil stimulering.

Rehabiliteringstjänst

Inom hälso- och sjukvården i Vännäs kommun kan arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna arbeta med att skapa träningsprogram i en tjänst som heter ExorLive. Träningsprogrammen används i rehabiliteringssyfte och personalen kan dela
träningsprogrammen med sina patienter eller med sina kollegor.

Du som är invånare i kommunen, och har kontakt med kommunens vård, kan ladda hem appen och skapa egna träningsprogram. Där går även att följa upp hur det går i rehabiliteringen och ladda hem uppföljningsrapporter.

– Förutom det kan vi kommunicera via appen med de som befinner sig i kommunens omsorg. I längden bidrar alla delar i det här arbetet till att människor ska kunna bo hemma
längre, säger Simon.

I dagsläget håller vård- och omsorgsförvaltningen på att införa rehabiliteringstjänsten
i alla omsorgsverksamheter. Tidigare har den endast funnits inom hemsjukvården.

Digital signering

– Vår tjänst för digital signering kan man använda till olika insatser, men hos oss använder vi den främst för att hantera läkemedelsdelegeringar och signera givna läkemedel. Det är
kommunens sjuksköterskor som kan skriva under på att andra anställda inom omsorgen, förutom dem själva, får ge läkemedel inom verksamheterna, säger Elena.

För att bli behörig att få ge ut läkemedel i kommunen behöver man klara ett särskilt delegeringsprov. Provet är endast giltigt i ett år och genom detta system kan sjuksköterskorna alltid ha koll på att de som ger läkemedel har aktuell kompetens inom området.

Tidiga med digitala hjälpmedel inom hemtjänsten

I Vännäs kommun har hemtjänsten varit tidiga med att införa olika digitala tjänster.

– Vi har haft flera tjänster ända sedan 2014-2015, säger områdeschef Per Forsman. Till exempel har vi digital nyckelhantering, digitala körjournaler, tillsynskameror, nyckelfri
hantering med mera. Vi har även digitala larm inom hemtjänsten.

Nyckelskåp och robotkatt.

Till vänster: Hemtjänstens digitala nyckelskåp. Till höger: Ett av det särskilda boendet Älvens digitala terapidjur.

Enklare journalhantering och kommande e-tjänst

Internt arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med att införa ett gemensamt verksamhetssystem. Systemet heter Combine och är något som kommer att påverka dig
som invånare mer indirekt än de övriga välfärdstjänsterna. I det gemensamma systemet kommer alla journaler att finnas digitalt. Medarbetare i kommunen kan även genomföra
både planering och handläggning direkt i systemet.

– Att införa Combine över hela förvaltningen kommer på sikt att minska tiden som våra medarbetare behöver lägga på handläggning, säger Simon Albinsson. Vi kommer
dessutom att lansera en e-tjänst där du som medborgare kan logga in och se din journal, kommunicera med våra medarbetare med mera.

Vård- och omsorgsförvaltningen beräknar att införandet av verksamhetssystemet kommer att pågå fram till senhösten 2023.

– Det är ett tidskrävande projekt att föra in ett nytt verksamhetssystem. Det krävs att vi ser över alla våra arbetssätt, säger Simon.

Fortsatt digital utveckling i kommunens alla verksamheter

All den verksamhetsutveckling som sker med digitala medel i Vännäs kommun, ska bidra till en bättre och säkrare service till dig som invånare. Alla förvaltningar arbetar löpande för att möta de krav och förväntningar som finns i samhället på digital service från en kommun.

Artikeln är från kommuntidningen Här&Nu, utgiven 23 november 2022.