Artikeln publicerades 29 november 2022

Per Lundqvist

Per Lundqvist

Vännäs Fastigheters VD kommer lämna sitt uppdrag

Vännäs Fastigheters VD Per Lundqvist har informerat styrelsen och samtliga medarbetarna om att han avser att lämna sitt uppdrag som VD efter över åtta år vid rodret. Pers uppdrag var i huvudsak att bolagisera kommunens fastighetsbestånd, utveckla fastighetsförvaltningen samt få igång bostadsbyggandet.

– Per Lundqvist har varit en nyckelperson i Vännäs fastigheters utveckling under de senaste åtta åren. Under Pers ledning har Vännäs fastigheter vuxit kraftigt. Bolaget utgör en drivande part i utvecklingen av Vännäs när det gäller såväl bostäder, företagslokaler och som förvaltare av kommunens lokaler. Från styrelsen vill vi uttrycka ett varmt tack till Per för allt han gjort för Vännäs kommun, säger Anna Frej, styrelseordförande för Vännäs Fastigheter

– Det har varit en utmanade resa att utveckla bolaget från 4 000 kvm med inga anställda till att idag förvalta 140 000 kvm med cirka 60 anställda där vi parallellt även har utvecklat fastighetssamarbeten med lokala företagare och årligen haft stora ny- till och ombyggnationsprojekt. Vi har under åren aktivt arbetat med att utveckla centrumkärnan och försökt skapa en bättre livsmiljö för både våra hyresgäster och för våra medborgare. Det har varit blod, svett och tårar men jag har trivts varje dag och det beror i huvudsak av alla fantastiska kollegor, styrelseledamöter och medarbetare som jag lärt känna under årens lopp. Allt har tyvärr ett slut och jag känner att tiden är mogen att gå vidare med andra utmaningar som egenföretagare, säger Per Lundqvist, vd för Vännäs Fastigheter.


Rekryteringen av ny VD kommer påbörjas inom kort. Per kommer att vara kvar som VD fram till att nyrekryteringen är på plats och installerad.


Kontakt:
Per Lundqvist
Verkställande direktör
Vännäs Fastigheter AB
per.lundqvist@vannas.se
072-519 44 91

Anna Frej
Styrelseordförande
Vännäs Fastigheter AB
anna.frej@vannas.se
073-545 98 32

 
Logotyp Vännäs fastigheter AB

Vännäs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Bolaget har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck. Vi förvaltar privatbostäder, industribyggnader, samhällsfastigheter samt butiks- och kontorslokaler. Våra verksamhetsmål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda konkurrenskraftiga lokaler till vårt näringsliv och ägare. www.vannasfastigheter.se