Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 5 december 2022

Årets stipendiater

På bilden från vänster: Erik Vernersson, Göran Jonsson, Sverker Forsgren och Lennart Olofsson.

Årets kultur- och föreningsstipendium delades ut under Kommunfullmäktiges sammanträde

Under kommunfullmäktiges sammanträde fick årets stipendiater för kulturstipendiet och föreningsstipendiet motta sina diplom och blommor. Stort grattis säger vi från Vännäs kommun!

Årets kulturstipendium tilldelas:

Erik Vernersson

Erik Vernersson får årets kulturstipendium för sin litterära gärning där han med
innerlighet och finess blivit en uppmärksammad och uppskattad röst på den
svenska lyrikhimlen.

Erik Vernersson har valt Vännäs som sin geografiska plats för skrivandet och har
därigenom gett oss många fina tillfällen att mötas, både fysiskt och litterärt.

Årets föreningsstipendium tilldelas:

Lennart Olofsson, Göran Jonsson och Sverker Forsgren (Vännäs Motormuseum)

Lennart Olofsson, Göran Jonsson och Sverker Forsgren, engagerade i
Vännäs Motormuseum, tilldelas Vännäs kommuns föreningsstipendium 2022
med motiveringen:

Lennart, Göran och Sverker har varit motorn i arbetet med att skapa ett unikt
motormuseum i vår kommun. Vännäs motormuseum är ett museum med många
värdefulla alster med tydlig koppling till Vännäs kommun och Vännäs historia
som har bevarats till kommande generationer.