Artikeln publicerades 15 december 2022

En familj som går genom skogen tillsammans med en liten hund

Pressmeddelande: Nytt friluftslivsprojekt och en förstudie i Vännäs kommun

Vännäs kommun har fått statligt bidrag på cirka 600 000 kronor till att genomföra två lokala naturvårdsprojekt (LONA) från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen.

Pressmeddelande: Nytt friluftslivsprojekt och en ny förstudie i Vännäs kommun
Vännäs kommun har fått statligt bidrag på cirka 600 000 kronor till att genomföra två lokala naturvårdsprojekt (LONA) från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen.

Syftet med det ena projektet ”Samverkan för friluftsliv på landsbygden” är att skapa fyra mer tillgängliga friluftslivsområden på landsbygden i Vännäs kommun tillsammans med byaföreningar, Vännäs orienteringsklubb och andra intressenter. Tillsammans ska Vännäs kommun och föreningarna anlägga/röja leder samt förbättra tillgänglighet och service till värdefulla friluftsområden.

- Jag ser fram emot att byarnas invånare får förbättrade möjligheter till aktivt fritidsliv, säger Anna Frej (s) kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Vännäs kommun.

Projektet startar den 1 februari nästa år och pågår under två år. Under våren kommer även de friluftslivsområden som ska ställas i ordning att väljas ut i samarbete med intresserade föreningar.

Det andra projektet är en ettårig förstudie som knyter an till Vännäs kommuns översiktsplan om att utveckla ett nytt friluftsområde i Vännäsby, vid älvsmötet mellan Vindelälven/Umeälven.

Målet med förstudien är att öka kunskapen om de olika anpassningar av naturmiljön som behövs för att kunna anlägga ett nytt friluftsområde. I området finns skyddsvallar mot översvämning och därför behöver geologiska undersökningar utföras så att ett nytt friluftsområde kan anläggas utan att skada vallarna.

En viktig del av förstudien är också att genom samverkan med intressenter och boende på området öka förståelsen för olika aktörers verksamheter och markanvändning.

- Vi närmar oss äntligen en realistisk plan för att tillgängliggöra älvsmötet, denna unika plats kan komma att bli ett mycket populärt utflyktsmål i framtiden, säger Anna Frej.

Kontakt
Annika Nordenstam
Handläggare
Vännäs kommun
Tel: 0935-141 08
Skicka e-post till Annika