Artikeln publicerades 16 januari 2023

Kartbild över Brån

Ny detaljplan för Brån under granskning

Plan- och miljönämnden har tagit fram en ny detaljplan för Brån 24:1, Brån S:7 och Sunnanå S:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsfastigheter för småhusbebyggelse.

Detaljplanen ligger ute på granskning mellan 2023-01-16 och 2023-02-09.

Vill du tycka till?

Gransningshandlingarna hittar du via vannas.se/detaljplaner

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast torsdagen den 9 februari 2023 till:

E-post: plan.miljonamnden@vannas.se eller via vanlig post till Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs.