Artikeln publicerades 17 januari 2023

Plankarta

Ny detaljplan för kvarteret Zodiaken, småhusbebyggelse i Vännäsby

Nu finns en ny detaljplan ute för samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsfastigheter för småhusbebyggelse i Vännäsby, vid Brånsbron.

Detaljplanen ligger ute på samråd mellan 2023-01-17 och 2023-02-06.

Vill du tycka till?

Samrådshandlingarna hittar du via vannas.se/detaljplaner

Eventuella synpunkter ska inkomma skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast måndagen den 6 februari 2023 till:

E-post: plan.miljonamnden@vannas.se eller via vanlig post till Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs.