Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 23 januari 2023

Händer i ring

I Vännäs kommun arbetar vi för jämställda löner

Varje år genomförs en lönekartläggning i kommunen. Syftet med den är att upptäcka eventuella övergripande och osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i organisationen. 2022 års resultat visade på jämställda löner i Vännäs kommun.

I Sverige finns ett lönegap där män tjänar mer än kvinnor. I kommunala verksamheter finns många yrken som är kvinnodominerade, i Vännäs kommun är cirka 75 % av alla medarbetare kvinnor.

Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att varje år bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen görs både en kartläggning och en analys. Den grundläggande frågan är alltså om kön på något sätt har haft betydelse vid lönesättning.

– Att 2022 års lönekartläggning visar att vi har jämställda löner i Vännäs kommun är glädjande och ett kvitto på att vi aktivt och löpande gör ett arbete som bidrar till resultatet. Det stärker vårt arbetsgivarvarumärke och vi hoppas det ska göra att ännu fler väljer att söka jobb hos oss. Viktigt att komma ihåg är att årets kartläggning visar en ögonblicksbild, det krävs ett medvetet fokus för att säkerställa goda resultat över tid. Detta är något som vi lyckats med i Vännäs kommun och så kommer vi fortsätta, säger Helena Årevall, HR-konsult på HR-avdelningen.

Lönekartläggningen som gjordes 2022 visade att män i kommunen arbetar i snitt 27 sekunder mer per dag för samma lön som kvinnor. Att jämföra med Sverige i stort där i stället kvinnor arbetade 48 minuter mer per dag 2021.

Så går kartläggningen till

Arbetsgivare som har 25 anställda eller fler ska årligen skriftligen dokumentera allt arbete med aktiva åtgärder, inklusive lönekartläggningen. Det regleras i Diskrimineringslagen. En sund inställning är dock att arbetsgivaren genomför kartläggningen för att det ligger i arbetsgivarens eget intresse att ha en tydlig lönestruktur och löneprocess att luta sig mot.

Lika lön och lika eller likvärdigt arbete är utgångspunkten för att bedöma om någon lönediskriminerats. När man talar om lika och likvärdigt arbete är det kraven i själva arbetet som är i fokus. Arbete som är att betrakta som lika innebär att det endast får vara små skillnader i de arbeten man jämför. Arbeten inom olika yrkesområden kan vara likvärdiga om de hamnar på samma nivå vid en sammanvägning av de olika krav som arbetena ställer. Man bedömer då kunskap och färdigheter, ansvar, krav på ansträngning och tar också viss hänsyn till arbetsmiljöfaktorer.

Värderingen av varje yrkesgrupp har arbetsgivaren och fackliga parter genomfört tillsammans. Den värderingen ligger till grund för analysen av likvärdigt arbete mellan olika yrkesgrupper. I den årliga lönekartläggningen ska det finnas sakliga förklaringar till löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdigt arbete. Finns det löner som behöver korrigeras av jämställdhetsskäl tas det upp i den handlingsplan för jämställda löner som arbetet med kartläggning och analys av löneskillnader ska utmynna i.
I Vännäs kommun finns ett systemstöd för att göra lönekartläggning och kartläggningen samverkas alltid med fackliga parter.

Kontakt

Karin Eriksson, HR-chef
Tel: 0935-141 30
Skicka e-post till Karin

Hållbarhet i Vännäs kommun 2023, logotyp

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under år 2023 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något av de tre hållbarhetsområdena.