Artikeln publicerades 8 mars 2023

Roger och brandbilen

Säkrare och mer jämställd arbetsmiljö inom räddningstjänsten i Vännäs

Att minska sitt utsläpp av farliga ämnen, arbeta för en mer giftfri arbetsmiljö och en jämställd brandkår är något som varit aktuellt för Räddningstjänsten i Vännäs de senaste åren. Bland annat har verksamheten slutat att använda sig av miljöfarligt brandskum som en del i sitt hållbarhetsarbete.

PFAS eller, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, är ett miljöfarligt ämne som finns i brandskum. Räddningstjänsten har inte använt sig av detta på flera år och under 2023 kommer allt kvarvarande, lagrat brandskum att skickas iväg för att förstöras.

– Att vi inte längre använder brandskum är en åtgärd för att minska utsläpp av farliga ämnen i naturen som riskerar att medföra hälsofaror för såväl djur som människor, säger
Roger Westerberg, räddningschef på Vännäs kommun.

Tillsammans med Naturvårdsverket gör MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, en satsning där räddningstjänsterna i Sverige har möjlighet att få sitt brandskum omhändertaget.

En säkrare arbetsmiljö

Vid en brand är räddningstjänstpersonalen utsatt för både smuts och hälsofarliga, eventuellt cancerogena, ämnen. För att arbetsmiljön på brandstationen ska vara renare och
mindre hälsofarlig finns nu nya rutiner för att ta hand om utryckningskläder efter utfört uppdrag. Roger Westerberg visar upp det tvättrum som finns på brandstationen.

– Till att börja med isolerar personalen sin utrusning i sopsäckar. Därefter stoppar en person in kläderna i en speciell barriärtvättmaskin som har en lucka på vardera sidan. Den som stoppar in kläderna har även en speciell ansiktsmask på sig som filtrerar bort farliga partiklar ur luften, säger Roger.

Den ena luckan av tvättmaskinen finns i brandstationens garage. Den andra öppnar personalen inifrån sin tvättstuga, där endast de rena utryckningskläderna får finnas. Även hjälmar och annan utrustning tvättas i en särskild tvättmaskin.

Masker

På bilden: Ansiktsmasker som filtrerar bort farliga partiklar ur luften. Dessa använder räddningspersonalen när de ska stoppa in använda arbetskläder i tvättmaskinen.

Jämställdhetsarbetet inom räddningstjänsten

Under de senaste åren har räddningstjänsten i Vännäs vidtagit flera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för de kvinnliga deltidsbrandmännen. Bland annat har ett nytt omklädningsrum tillkommit, särskilt avsett för kvinnor i kåren.

– Det är viktigt att vi har en blandad arbetsgrupp med både kvinnor och män inom räddningstjänsten, säger Roger Westerberg.

I dagsläget arbetar tre kvinnor som deltidsbrandmän i Vännäs kommun. Under våren arbetar räddningstjänsten med att försöka rekrytera fler. Bland annat arrangerade Räddningstjänsten till exempel en informationsträff den under februari, speciellt för kvinnor som var intresserade av att veta mer om yrket.

Logotyp Hållbara Vännäs

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under år 2023 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något av de tre hållbarhetsområdena.