Artikeln publicerades 22 mars 2023

Barnen visar sin utställning-.

Barnen på förskolan Lägret har skapat det viktiga med Vännäs, i bilder och skulpturer

På förskolan Lägret i Vännäs har pedagogerna tagit tillvara på barnens intryck av i sin närmiljö. Genom att utforska olika platser i kommunen får barnen också lära sig om sin omvärld och uttrycka vad de tycker är viktigt av det som finns i Vännäs.

Hela förskolan arbetar med samma tema, men på olika sätt. Genom lek eller skapande genomsyrar det utforskande lärandet om närmiljön alla avdelningar, för barn från 1 år och uppåt. Barn och pedagoger på förskolans hemvister Vinden och Vattnet berättar om vad de arbetat med.

– Det är viktigt att visa och lyfta vad barnen tänker om sin plats. Just det att barnen får reflektera kring att de är en del av ett samhälle och visa att de får ha en röst och åsikter är en viktig del av vår läroplan, säger Jennie Näslund, pedagog på hemvisten Vattnet.

På Vattnet har barnen fått teckna byggnader i Vännäs som de tycker är viktiga. Två eller tre i grupp har barnen tecknat och haft samtal kring de byggnader som de valt. Tillsammans börjar de sedan skapa en karta över Vännäs som ska fyllas på allt eftersom. Till exempel ska barnen också få rita sina egna hus och fylla kartan med dem. Viktiga platser som barnen visar är bland annat: ishallen, motormuséet, piratlekparken, tågstationen, ica, coop och Vännäsbadet.

Barnen visar sin karta över Vännäs.

Barnen på hemvisten Vattnet visar upp sin karta över Vännäs och berättar vad de tycker är viktigt för vår plats. "Naturen är viktig för blommorna och för djuren", berättar Noel. "Vägarna är viktiga för annars blir det geggigt och bilarna fastnar", säger Astrid.

– De viktigaste platserna för barnen är platser som man kan samlas kring, säger Jennie. Lekplatser är viktigt men också vägar och fordon, olika sätt att färdas på, affärerna och människorna enligt barnen.

Brobygge på hemvisten Vinden

På hemvisten Vinden började arbetet med att barnen fick prata om olika människor i Vännäs och vad som är viktigt för dem. På Vinden föll det sig naturligt att barnen intresserade sig för broarna i kommunen. Tillsammans har barn och pedagoger gått på "bro-jakt", fotograferat broar, hittat olika sorters broar och sedan fått bygga eller teckna de olika broarna.

Barnen hittade även en gång- och cykelbro i Vännäs som inte har något namn, vilket öppnade upp för funderingar om namngivning och varför just den bron inte har fått något namn när den byggdes. Det finns även en önskan från Vinden-barnen om att få namnge den namnlösa bron. Önskemålet kommer att bli en skrivelse till politikerna i Vännäs.

Utställningar.

Till vänster: Utställning med broar, skapade av barnen på hemvisten Vinden. Till höger: Olika platser i Vännäs, skapade av barnen på hemvisten Vattnet.

Skulptur av en invånare i Vännäs samt teckning av Marahällabron.

Barnen på hemvisten Vinden visar upp sin karta och sina konstverk som visar olika människor i Vännäs samt olika broar i Vännäs. "Broar är viktigt, annars får man gå hem igen. Det är också viktigt så att man inte ramlar ner i vattnet", säger Tyra.

– Vi pratade om hur bilar ska ta sig fram i Vännäs. Det är viktigt med vägarna och broarna tycker barnen, eftersom vi har så mycket vatten kring Vännäs, säger Mona Ingman, pedagog på hemvisten Vinden. Vi har också pratat mycket om att namnge broar och om hur man bygger broar.

På frågan om vilken bro som är viktigast svarar barnen att det nog är tågbron. Den är viktig eftersom tågen inte kan köra på vägarna.

Vill du också tycka till om vad som är platsen Vännäs unika tillgångar och egenskaper?

Den 26 april kl. 18.30 är du välkommen till Medborgarhuset för workshop om Vännäs kommuns platsvarumärke. Workshopen är en del i att arbeta fram mål och vision för platsen Vännäs och på sikt attrahera nya företag, talanger, boende eller besökare till Vännäs kommun.

Läs mer om projektet och anmäl dig till workshop här