Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 12 maj 2023

Brandrisk ute, appen

Mycket stor brandrisk råder! – håll koll i appen Brandrisk ute

Just nu (12 maj) råder mycket stor brandrisk ibland annat Vännäs kommun. Var försiktig om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. Avstå från att elda och grilla där det finns torrt fjolårsgräs – en brand kan sprida sig mycket snabbt.

Det råder för tillfället inget eldningsförbud men se till att du använder en fast grillplats, till exempel en iordningställd grill-ring om du ska elda/grilla.

Ska du elda?

Om du planerar att elda utomhus:

  • kontakta räddningschef på telefon: 0930-140 14.
  • ställ ut en skylt med texten "Eldning pågår", samt placera den på gatan närmast där du eldar. Du kan kontakta räddningstjänsten för att låna en skylt.

Appen Brandrisk ute

I appen Brandrisk Ute, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kan du hålla koll på aktuella brandrisker och eldningsförbud.

I appen får du koll på brandrisken där du befinner dig, koll på om det råder eldningsförbud samt råd om hur du eldar och grillar på ett säkert sätt.

Ladda hem appen