Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 25 maj 2023

Therese Björklund

Therese Björklund, HR-konsult på Vännäs kommun

Vännäs kommuns arbete mot våld i nära relation

Våld i nära relation är en svår fråga att arbeta med där många utsatta inte vågar söka hjälp eller anmäla brott. Enligt Brottsförebyggande rådet var det en bekant gärningsperson som stod bakom 80% av anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och 42% mot män i Sverige 2022. Samtidigt är det många som inte räknas in i statistiken och det är svårt att få en komplett bild över problemet. 

I Vännäs kommun arbetar man med frågan både från chefshåll och i rehabiliteringsärenden för att upplysa och stötta medarbetare som kan behöva hjälp.

– Vi började arbeta med frågan för några år sedan när cheferna skulle göra om sin vägledning för hur de ska arbeta med hot och våld i nära relation, berättar Therese Björklund, HR-konsult på kommunen. Men den används inte bara av cheferna utan också när vi arbetar med rehabiliteringsärenden eller om det finns misstankar om att en medarbetare far illa i hemmet.

För kommunen är det viktigt att alla medarbetare mår bra, både hemma och på jobbet. Därför kan en ökad korttidsfrånvaro på jobbet vara ett viktigt tecken som visar att något inte står rätt till. Frånvaron kan bero på många saker och behöver inte vara kopplad till våld av anhörig. Samtidigt finns det en risk att det beror på en kontrollerande anhörig.
Precis som med alkoholvanor och medicinering får alla medarbetare i en rehabiliteringssituation frågan om de blir utsatta för hot eller våld i hemmet. Det behöver inte finnas någon misstanke att det pågår för att frågan ska ställas.

– Det är ovanligt att någon svarar ja och speciellt inte första gången vi träffas, säger Therese Björklund. Men om vi ställer frågorna varje gång vi träffas kan det finnas en chans att de till slut vågar berätta.

Om medarbetare svarar att de blir utsatta för fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt våld i hemmet kan personen som ställt frågan hjälpa dem vidare. I vissa fall kan det handla om att ta kontakt med socialtjänsten, men oftast kan det vara samtalsstöd som de behöver. Då kan medarbetare få hjälp vidare till företagshälsovården eller hjälp att hitta telefonnummer till stödlinjer att ringa. Det går även att få hjälp genom Vännäs Familjecenter.

Det långsiktiga målet med arbetet är att se till att anställda inom kommunen mår bra och kan arbeta utan oro för hur det ska påverka den egna hälsan. Vännäs kommun arbetar även för att följa Agenda 2030 och den europeiska deklarationen för jämställdhet där våld i relation är en viktig del.

Om du blir utsatt för våld i en nära relation kan du ringa något av följande nummer:

  • Familjecenter Vännäs: 0935-142 72
  • Kvinnofridslinjen: 020 – 50 50 50 (kostnadsfritt)
  • Kvinno- och tjejjouren i Umeå: 090-77 97 00
  • RFSL Stödmottagning: 020 – 34 13 16 (kostnadsfritt)
  • Socialjouren i Umeå: 090-16 30 50 eller 090-16 10 02
  • Socialtjänsten, genom kommunväxeln: 0935-140 00
  • Stödlinjen för transpersoner: 020-55 00 00
  • Stödlinjen för män: 020-80 80 80
  • Terrafem (för kvinnor med utländsk härkomst): 020- 52 10 10
  • Tris-jouren (mot hedersförtryck): 010-255 9191

Mer information och hjälporganisationer hittar du på 1177.
Till informationen Att bli utsatt för våld i nära relationer, på 1177.se Länk till annan webbplats.

Logotyp, hållbarhet 2023

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under år 2023 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något speciellt område för att bidra till en bättre miljö och hållbarhet.