Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 2 juni 2023

Emelie och Malin

Från vänster: Emelie Höglander, näringslivs- och centrumutvecklare, Malin Bohlin, infrastrukturchef

Markförberedelser och plattläggning på platsen för nya centrumtorget

Under maj och juni sker markförberedelser för nya centrumtorget. Målsättningen är att underlaget ska vara klart innan Vännäsdagarna för att kunna vara en yta för torghandeln.

Under maj har medarbetare från infrastrukturavdelningen dragit el under marken och nu, i början av juni, kommer plattläggning att ske.

– Vi har som mål att plattläggningen ska vara klar innan Vännäsdagarna, säger Malin Bohlin som är infrastrukturchef på Vännäs kommun. Här har vi valt att lägga extra resurser också på att köpa in stenplattor som är körbara, de tål helt enkelt tyngre trafik och ska passa extra bra för att kunna ge utrymme för torghandel med till exempel matvagnar.

Förutom plattor så ska Coops parkering bli klar under sommaren. Det kommer även att sättas upp belysning och blompelare mot parkeringen.

Eldragning och plattor

Fortsatt arbete tillsammans med arkitekt under hösten

Bygget av torget är etapp 1 av det som ska bli en ny mötesplats i centrum, förutom torgytan kommer det också att bli plats för andra aktiviteter som till exempel evenemang, fikaplatser och lek-yta för barn.

– Det kommer ske planering tillsammans med en landskapsarkitekt under hösten som ska hjälpa oss att gestalta Vännäs nya mötesplats. Det innebär att vi ska kika på hur vi skapar en så välkomnande och attraktiv plats som möjligt, vilka aktiviteter som ska rymmas här, hur grönskan ska se ut och hur vi skapar liv och rörelse på platsen. Vi vill skapa en plats där människor ska vilja vara, sommar som vinter, och som bidrar till ett mer attraktivt centrum, säger Emelie Höglander näringslivs- och centrumutvecklare på Vännäs kommun.

Centrumenkäten som underlag

Hur utformningen av Vännäs nya mötesplats ska se ut och vilka aktiviteter som ska finnas där utgår bland annat från den centrumenkät som Vännäs kommun tog in åsikter via under 2019. Där fick invånare i kommunen ge sina önskemål om vad de gärna skulle vilja se i centrum. Utformningen kommer också att utgå från de dialoger som kommunen har fört med handlare och fastighetsägare i Vännäs centrum.

Byggstart för nästa etapp är beräknat till våren 2024.