Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 5 juli 2023

En parkeringsskylt. I bakgrunden visas ett hyreshus sett underifrån.

Datumparkering gäller inte längre under delar av året

Kommunfullmäktige har beslutat att datumparkering inte längre ska gälla för delar av året.

Det innebär att under perioden 1 juni till och med 30 september är det tillåtet att parkera på båda sidor om vägen, i färdriktningen. I år kommer inte korrekt skyltning att vara på plats i tid.

OBS! Rådande skyltning och fortsatt bevakning

Det kommer fortsatt att ske parkeringsövervakning i kommunen även under tiden som datumparkering inte gäller. Övervakningen handlar då om att se till att parkering längs vägarna sker lagligt.

Det kommer att ta fram till 14 augusti innan Trafikverket hunnit ändra skyltningen för de nya reglerna. Följ den gällande skyltningen där du parkerar. Det är rådande skyltning som gäller.

Målet med att tidigare införa datumparkering (tillsammans med tidsbegränsad parkering och övervakning) var att förbättra framkomligheten, interväghållningen och trafiksäkerheten i Vännäs centrum. Kommunen
behövde bli av med långtidsparkerande bilar på gatorna samt den ostrukturerade parkeringen.

Eftersom långtidsparkering av fordon längs med gator inom tätort är förbjudet enligt trafikförordningen, är bedömningen att framkomligheten inte kommer att påverkas av beslutet i någon större utsträckning.

Har du frågor?

Skicka din fråga till Plan- och miljönämnden via e-post här