Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 7 juli 2023

Busskurer

Ny utformning på hållplatser ska göra att bilister sänker hastigheten genom Vännäsby

Under sommaren 2023 kommer Trafikverket att genomföra en satsning på att öka trafiksäkerheten på Umevägen genom Vännäsby vid två hållplatser: Vännäsby skola och Åsgatan.

Det är hållplatser där Vännäs kommun, tillsammans med Länstrafiken och Trafikverket ser behov av att förbättra trafiksäkerheten.

– När det gäller hållplatsen vid Vännäsby skola är det inte hållplatsen där skolskjutsarna svänger in på själva skolgården som det handlar om, utan hållplatsen där väderskyddet
ligger, precis vid chikanerna, som ska byggas om, berättar Annika Nordenstam, kollektivtrafiksamordnare i Vännäs kommun.

Själva åtgärden består av att Umevägen vid de två hållplatserna byggs om till ett körfält, en så kallad timglashållplats. Det innebär att vägen smalnar av till ett timglas och när en buss stannar för att ta upp/ släppa av resenärer så blir det tillfälligt stopp i trafiken. Detta gör att
fordonen behöver sänka hastigheten och att det då automatiskt skapas säkrare passager för barn och bussresenärer.

Det handlar om barns säkerhet och att visa hänsyn och förståelse

Förändringen av hållplatserna kommer att påverka hastigheten för bilister genom Vännäsby. En sänkt hastighet tydliggör att barn och bussresenärer är prioriterade
framför Vännäsby skola och hållplats Åsgatan, inte bilister.

– Den här typen av hållplatser finns i flera av länets kommuner, oftast i närhet till skolor och hållplatser där många barn vistas, berättar Johan Haraldsson, hållplatsansvarig vid Länstrafiken Västerbotten. Runt om i våra kommuner är det dagligen elever som åker till och från skolan med buss och det är jätteviktigt att vi arbetar med att förbättra deras trafikmiljöer och det här är verkligen ett steg i rätt riktning. Det kanske blir en liten anpassning hos bilisterna till en början, men det går förhoppningsvis snabbt att ställa om. Det är ju för våra barn och barnbarns säkerhet som vi skapar de här hållplatserna, fortsätter Johan Haraldsson.

Malin Bohlin, infrastrukturchef i Vännäs kommun, ser en stor vinst med att åtgärderna kopplas till framtida satsningar på trafiksäkerheten i Vännäsby.

– Tillsammans med en framtida gång- och cykelväg längs Umevägen mellan hållplats Företagsvägen och korsningen Nöjesgatan/Umevägen, som kopplas till gång- och cykelbron
över Vindelälven, kommer säkerheten för barn och ungdomar samt fotgängare och cyklister att förbättras avsevärt. Behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs hållplats Åsgatan blir också allt större med tanke på de nya bostäder som byggs i området samt att vi planerar för en ny förskola, säger Malin.

Mer information

Trafikverket beräknar att byggnationen ska ske någon gång under juli - september. För mer information om pågående vägarbeten som Trafikverket genomför, gå in på trafikverket.se/trafikinformation/vag Länk till annan webbplats..