Artikeln publicerades 7 juli 2023

Person som väntar på bussen

Nya busstider från 20 augusti - viktigt för Liljaskolans elever

Från och med 20 augusti kommer nya busstider att gälla för dig som bor i en by i Vännäs kommun.

Liljaskolan ändrar sina schematider inför höstterminen 2023 på grund av nationella krav. Du som elev kommer att kunna börja lektionerna kl. 08.30 och sluta kl. 15.25 under höstterminen, beroende på vilket schema du har.

Linje 147-152

För dig som åker buss till och från skolan är det viktigt att veta att samtliga bussar som går inom Vännäs kommun: linje 147-152 kommer att anpassas från och med skolstart så att de avgår cirka kl. 15.30 från Liljaskolan. Se tidtabellen på tabussen.nu Länk till annan webbplats. och välj ”kommande tidtabellsförändring” för att få upp höstens nya tidtabeller.

Linje 153 och 154

För linje 153 och linje 154 kommer bussarna att avgå cirka kl. 15.15 från Liljaskolan som vanligt med ordinarie sträckning, för att inte påverka bussresande grundskoleelever från Vännäsby skola.

En ytterligare sträckning av linje 154, kommer att avgå kl. 15.30 från Liljaskolan. Den kör östra sidan av Vindelälven upp mot Selet och västra sidan ner. Bussen kommer att gå sin vanliga tur fram till Företagsvägen i Vännäsby. Om det finns resenärer till Västra Spöland kommer bussen att köra in där och sedan vända tillbaka för att köra östra sidan av Vindelälven förbi Östra Spöland, Vännfors och upp till Selet. Finns det passagerare på bussen som ska till Västra Selet, Långfors, Kvarnlund, med flera, kommer bussen att gå ner där, efter den passerat Selet. Annars kör bussen åter till Vännäs via den östra sidan då vägen är bättre på den sidan.

Den nya turen och sträckningen av linje 154 med avgång 15.30 är en lösning som möjliggör för alla elever som väljer att läsa gymnasiet i Vännäs kommun och är skrivna i kommunen att ta sig hem från skolan. Den innebär en längre restid för gymnasieelever som bor i byarna mellan Västra Spöland och Västra Selet. Det är en kompromisslösning i en tid när kollektivtrafiken i kommunen brottas med ökade kostnader på grund av inflation och ökade bränslekostnader och att sätta in en till avgång för linje 153 längs västra sidan, hade blivit mycket dyrt.

Det är fram till gymnasiet som kommunen är skyldig att erbjuda skolskjuts, vilket upphör när du börjar gymnasiet, därefter kan du välja att resa med allmän kollektivtrafik eller ett annat färdsätt för att ta dig till skolan.

Ändringar i tidtabeller för Bjurholm, Vindeln och Nordmaling med flera

Linje 15

Linje 15 till Bjurholm kommer att avgå 15.30 istället för som tidigare 15.11 från Liljaskolan och vara framme 15.55 istället för 15.35. Detta innebär att elever som bor i Bjurholms byar inte kommer att hinna med anslutningen till byarna som avgår 15.40. En senare avgångstid för byabussarnas linjer i Bjurholm är inte möjlig, eftersom förskoleelever- åk 9 också åker med bussarna och de skulle då få en orimligt lång skoldag. Det finns inte heller några ekonomiska möjligheter att sätta in extra bussavgångar för varje busslinje, då kollektivtrafiken i kommunen brottas med ökade kostnader på grund av inflation och ökade bränslepriser.

Linje 61

Linje 61 till Vindeln kommer att avgå 15.28 från Liljaskolan och 15.30 från Fordonshusen.

För dig som bor längs E12 mot Lycksele åker du med linje 61 till Tväråbäck från Liljaskolan kl 15.28 och byter där till linje 31 vidare mot Lycksele.

Linje 71

Linje 71 till Nordmaling kommer att avgå 15.28 från Liljaskolan och 15.30 från Fordonshusen.

För dig som bor i Umeå med omnejd avgår bussar och tåg som vanligt och där sker ingen ändring inför hösten i tidtabellerna.

Frågor?

Har du frågor med anledning av de förändrade tidtabellerna vänligen kontakta Länstrafiken via e-post.

Skicka ett e-postmeddelande till Länstrafiken här