Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 13 september 2023

Vattenledningar. Bilden är inte från platsen.

Vattenledningar. Bilden är inte från platsen.

Underhållsarbete på Lundströmsbacken från och med måndag 18 september

Infrastrukturavdelningen kommar att genomföra ett underhållsarbete på ledningar i Lundströmsbacken (mellan Fällforsvägen 72 och Nybyvägen 73) från och med måndag 18 september.

Under arbetets gång behöver vi stänga hela eller delar av vägen. Framkomligheten kommer att vara begränsad.

Nybyvägen