Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 14 september 2023

Cykling i skogen

Pressmeddelande: Nytt projekt för hållbar utveckling av cykel- och vandringsleder i Umeåregionen

Vännäs kommun får ta del av Tillväxtverkets beviljade projektstöd på ca 4,8 miljoner för det nya samverkansprojektet Hållbar ledutveckling i Umeåregionen. Syftet med projektet är att ta ett samlat grepp om de leder som i Umeåregion anses ha störst potential att utvecklas och säkra den långsiktiga hållbarheten genom insatser som ska gynna och stärka utvecklingen av det lokala näringslivet.

För Vännäs kommun handlar det om ett bidrag på cirka 280 000 kr till att förbättra Vännforsleden och Långforsens strövområde med nya infoskyltar, skyltar och uppfräschade rastplatser med mera.

Projektet beviljas inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Koordinering sköts av Visit Umeå och arbetet sker i samverkan mellan kommunerna Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Bjurholm. Målet är att utveckla leder för vandring och MTB cykling i enlighet med det nationella ramverket och utifrån erfarenheter och rekommendationer från idag ledande destinationer. Aktiviteter inom projektet handlar om att fysiskt förbättra de leder som har de största natur-och friluftsvärdena samt potential för besöksnäringen. Det kan till exempel handla om underlag, spänger, broar, skyltning, faciliteter samt att göra det enkelt för invånare och besökare att hitta till lederna och få information om dem genom informationstavlor och skyltning.

– Under 2024 kommer Vännäs kommun tillsammans med olika byaföreningar att storsatsa på friluftsliv, både i projektet Hållbar ledutveckling men även i andra projekt. Förutom en uppfräschning av Vännforsleden och Långforsens strövområde kommer vi i ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) att anlägga ytterligare minst tre nya vandringsleder i kommunen, säger Annika Nordenstam, utvecklare på Vännäs kommun, som gläds åt det nya projektet.