Artikeln publicerades 19 september 2023

Barn som håller i burkar för återvinning

Förslag till nya lokala föreskrifter för Vännäs kommuns renhållningsordning

Infrastrukturavdelningen ställer ut ett förslag till nya lokala föreskrifter för Vännäs kommuns renhållningsordning. Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap. § 41 t o m § 44.

Utställningstid för granskning 2023-09-19--10-23.

Förslag till renhållningsordning

Utställningsplatser

  • Kommunhuset, vid receptionen
  • Biblioteket i Vännäsby
  • Kommunens hemsida

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till:
Vännäs kommun
Östra Järnvägsgatan 1
911 81 Vännäs

märkt ”renhållningsordningen lokala föreskrifter”. Du kan även skicka dina synpunkter via e-post på adressen vannas.kommun@vannas.se.

Synpunkterna ska vara oss tillhanda senast 2023-10-23.

För information
Telefon: 0935-142 31
Infrastrukturavdelningen