Artikeln publicerades 21 september 2023

Toppbild medborgarundersökningen, med texten "är du utvald?"

Är du utvald att svara på SCB's medborgarundersökning?

I SCB:s medborgarundersökning får du som kommuninvånare tycka till om din kommun. Ett urval av invånare i varje kommun är utvalda att lämna sina synpunkter på kommunens verksamhet.

Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Svara från och med 22 september

Fredag 22 september börjar SCB att skicka ut enkäten i pappersform. Du som är utvald i respektive kommun kan välja att besvara pappersenkäten eller logga in för att besvara den via webben.

Till webbenkäten och mer information på scb.se Länk till annan webbplats.

Du som är utvald har redan fått ett informationsbrev med inloggningsuppgifter hem till dig.

Stort tack för att du hjälper oss att förbättra vår kommunala service till dig!