Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 4 oktober 2023

Besök från vår ukrainska partnerkommun Slobozhanske

Under förra veckan togs nästa steg i partnerskapet mellan Vännäs och Slobozhanske då tre personer från kommunledningen i Slobozhanske besökte Vännäs.

Besökarna fick se flera olika verksamheter i kommunen och hann även med ett besök på Allmiljö/Kaj Johansson i Vännäsby. Avfallshantering är ett av de områden där Ukraina önskat stöd från Sverige och inför besöket hade kommunledningen i Slobozhanske önskat att få lära sig mer om hur avfallshantering fungerar i Vännäs.

Besöket innehöll även möten med kommunstyrelsens arbetsutskott och företrädare från kommunfullmäktige. Besökarna berättade om Slobozhanske som är en kommun med ca 30.000 invånare i Charkivregionen i nordöstra Ukraina. Slobozhanske ligger ca 10 mil från fronten där kriget pågår. Under första månaderna av kriget skadades ett stort antal byggnader och viktig infrastruktur. Samtidigt med att kommunledningen i Slobozhanske arbetar med att återuppbygga det som skadats och förstärka beredskapen så ligger fokus på att utveckla kommunen.

Besökarna uttryckte att de tog med sig inspiration och många idéer från dagarna i Vännäs. Kontakten mellan kommunerna kommer fortsätta och förhoppningen är att Vännäs och Slobozhanske framöver ska kunna genomföra gemensamma utvecklingsprojekt.

Partnerskapet ingår i "Bridges of Trust" som organiserar partnerskap mellan ukrainska kommuner och kommuner i olika EU-länder. Arrangör är Council of European Municipalities and Regions (CEMR) tillsammans med Association of Ukrainian Cities (AUC) och svenska SALAR International/SKR.  Partnerskapen är viktiga både för att stötta Ukrainas motstånd mot den ryska invasionen, men även för att bidra till landets återuppbyggnad och fortsatta utveckling av demokrati och decentralisering. 

Besök på ÅVC
Besök på en av Vännäs Volleybollklubbs träningar
Besök på Kaj Johanssons Åkeri och Allmiljö
Besök på Liljaskolan