Artikeln publicerades 6 oktober 2023

Ett lås illustreras över en dator

Tänk säkert!

Varje oktober arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. I år är det gemensamma temat nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering.

Syftet med kampanjen Tänk säkert! är att öka medvetenheten och kunskapen om informations- och cybersäkerhet, sårbarheter och risker, samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har råd och checklistor på sin webbplats. Målsättningen är att du ska kunna skydda din viktigaste information.

Om värdefull information hamnar i fel händer kan konsekvenserna bli allvarliga. Checklistorna ger dig tips på hur du som privatperson/företagare kan skydda dig/din verksamhet så att den viktigaste informationen inte hamnar i fel händer. Genom att tänka på hur du agerar på nätet, och genom enkla åtgärder och rutiner, så förbättras säkerheten avsevärt. Ladda ner checklistorna och prata om dem med familj och vänner, eller på jobbet!

Bli säkrare på nätet. Dela inte din information.

Till MSB:s webbplats om informationssäkerhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.