Artikeln publicerades 27 oktober 2023

Fältgruppen

Socialtjänstens fältarbete i Vännäs

Vännäs fältgrupp har som mål att vara en trygg punkt dit unga kan vända sig om de behöver stöd eller hjälp på kvällarna. De kan hjälpa till med stort som smått. Allt från att skjutsa hem någon, hjälpa till vid motorstopp, eller att bara prata och lyssna på det de har att säga.

På många ställen i Sverige arbetar Socialtjänsten med fältarbete. Fältarbete handlar framförallt om förebyggande insatser för att göra samhället tryggare och kunna möta barn och unga i deras miljöer. Fältarnas arbete riktar sig framförallt till barn och unga mellan 12–18 år.

Fältgruppen jobbar för att få kontakt med barn och unga och på sikt utveckla trygga relationer med dem. Syftet med fältarbetet är att det ska finnas vuxna ute på samhället som barn och unga känner igen och som de kan vända sig till om de behöver hjälp. Det finns ungdomar som saknar trygga relationer med vuxna som de kan prata med och där blir fältgruppen ett extra stöd.

Eva Solbakken och Fredrik Cederlund jobbar som behandlare i öppenvården på Socialtjänsten i Vännäs. I Vännäs finns det ingen som bara har i uppgift att vara fältare utan det är cirka 10 personer som ingår i fältgruppen. De turas om att fälta vid intresse och när de kan.

- Socialtjänsten har som mål att skapa trygghet och kontakter med unga och barn. Vi vill även försöka avdramatisera socialtjänsten. Vi är inte poliser som ska ta fast folk, vi vill bara hjälpa till och visa att vi finns här, säger Fredrik Cederlund.

Eva och Fredrik berättar att de nästan alltid blir fint bemötta av ungdomarna. Många är nyfikna och det blir mycket skratt och humor.

- Vi har nog det roligaste jobbet. Det är väldigt trevligt att gå ut på det sättet. Det känns också bra att få vara den personen som får ha den här rollen, säger Eva Solbakken.

Fältgruppen är ute på vissa utvalda fredagskvällar. De är ute från tidig kväll till en stund efter att Fritidsgården Ikaros stänger och de ser att det är lugnt på samhället. Med utgångspunkt från Fritidsgården rör sig sedan fältgruppen runt i Vännäs. De försöker vara där ungdomarna brukar vistas, till exempel vid parkeringar och vid skolorna. De har konstaterat att det blir mindre skadegörelse när det är fler vuxna som är ute.

Fältgruppen är också med på många av Fritidsgårdens större aktiviteter som anordnas, såsom skolavslutningen och spökstigen som brukar vara kring Halloween. Fältarna letar inte efter något speciellt när de är ute men de brukar hålla lite extra koll på platser där alkohol kan förekomma och på andra otrygga platser.

Eva Solbakken hoppas att fler vuxna ska prata med ungdomarna istället för att bara klaga på dem.

- Istället för att bara klaga så borde man försöka prata med dem. Det är så viktigt med relationer till trygga vuxna för alla barn och unga.

Om du som vuxen vill hjälpa till att stärka tryggheten i Vännäs kan du bidra genom att vara ute och gå på samhället på kvällarna. Fredrik Cederlund menar att vuxna behöver våga prata med fler ungdomar än bara sin egen och att man måste våga vara lite obekväm.

Artikeln är skriven av Liv Åström, klass 9A på Hammarskolan.

Vill du kontakta fältarbetarna?

Fältgruppen är ute vissa utvalda fredagar. De brukar starta från tidig kväll omkring 18.00-19.00 tills en stund efter att Fritidsgården stänger och de ser att det är lugnt på samhället.

Ungdomar kan höra av sig till fälttelefonen om de behöver hjälp. Dit kan även föräldrar höra av sig om de är oroliga för sin egen eller någon annans ungdom.

Telefonnummer till fälttelefonen: 073-094 85 62

Telefontider: Måndag-fredag 08.00-17.00, och de fredagskvällar fältgruppen är ute.

Vill du se när fältgruppen ska vara ute kan du få information om detta på Fritidsgårdens eller Vännäs kommuns Instagram. Där lägger de ut vilka dagar de kommer vara ute.

Hållbarhet 2023

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under år 2023 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något speciellt område för att bidra till en bättre miljö och hållbarhet.