Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 15 november 2023

Person som skottar snö

Plogning och snöröjning

Snön har lagt sig vilket innebär att arbetet med snöröjning har dragit igång. Därför kan det vara bra att veta vad som gäller från kommunens sida och vilket ansvar du som fastighetsägare har inom området.

I kommunen finns det två ansvariga aktörer för gator och vägar, Trafikverket och kommunen.

De vägar som Trafikverket ansvarar för i Vännäs och Vännäsby är Umevägen, Pengsjövägen, Östra Järnvägsgatan och Fällforsvägen med tillhörande gång- och cykelvägar.

Kommunens ansvar omfattar cirka 63 km kommunala gator samt gång- och cykelvägar och 110 km enskilda statsbidragsberättigade vägar i 45 byar.

Från oktober till april råder vinterberedskap och det innebär att det hela tiden finns någon som har jour på vinterunderhållet. Den som har jour är även den som bedömer vilka åtgärder som behöver göras och kallar in den personal som behövs.

Direkt i anslutning till ett snöfall startar plogningsarbetet och då skottas inga infarter. Den traktor som följer med vid plogningen har till uppgift att skotta gatukorsningar samt gång- och cykelvägar. Vid behov genomförs även sandning.

När vägen blivit ojämn hyvlas eller isrivs den för att få bort den sammanpackade snön. Eftersom den snö som samlas vid vägkanterna är tung och sammanpackad skottas alla infarter efter hyvlingen.

Fastighetsägarens ansvar

Vid snö och halka är det fastighetsägarens ansvar att, vid behov, sanda eller grusa kring fastigheten. Det är även fastighetsägarens ansvar att skotta bort och ta hand om den snö som hamnar på den egna fastigheten.

Det är inte tillåtet att skotta ut snön på gatan eftersom det kan vara en fara för trafiken. Du får inte heller skotta över snön på andra sidan gatan eftersom den snön kan hamna i vägen för andra fastigheters infarter.

Eventuella skador

De stora fordonen kan ibland orsaka skador på brevlådor, staket med mera. Inträffar detta bör du som fastighetsägare snarast meddela oss detta via vår e-tjänst för felanmälan eller via kommunväxeln. Du hittar länken till e-tjänsten längst ner på sidan.

Ett bra sätt att förhindra skador är att markera staket och liknande med cirka 2 meter höga käppar. Tänk på att kommunen inte ansvarar för skador på föremål som är placerade utanför er tomtgräns.

Kontaktuppgifter

Växelns telefonnummer: 0935-140 00