Artikeln publicerades 2 januari 2024

Personer som kollar på ett framträdande

Sök kulturarrangemangsbidrag för 2024

2024 delar barn- och utbildningsnämnden ut ett kulturarrangemangsbidrag, riktat till föreningar som vill genomföra kulturella arrangemang för allmänheten.

Detta kan ni söka bidrag för

Ni kan söka bidrag för ett eget arrangemang, del av ett annat arrangemang eller som ett arrangemang i samarbete med andra aktörer. Arrangemanget kan hel- eller delfinansieras av bidraget. Bidraget kan användas till arvoden, inköp eller andra omkostnader som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras som planerat.

Regler

  • Ansökan ska ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast 20 januari.
  • Föreningen ska uppfylla allmänna krav i kommunens bidragsreglemente.
  • Max en ansökan och max 20 000 kr i bidrag per förening och år.
  • En förening kan söka för ett eller flera arrangemang.
  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och genomföras under perioden januari till december.

Beslut om tilldelning av bidrag fattas av barn- och utbildningsnämnden på nämnden i februari.

Ansökan sker via våra e-tjänster. Du hittar länken längst ner på sidan.

Bedömningskriterier

Utöver bidragsreglementets syftesbeskrivning kommer följande kriterier att vara vägledande vid bedömning:

  • Hur väl arrangemanget kommer Vännäs medborgare till del
  • Hur väl arrangemanget verkar för att inkludera olika definierade målgrupper
  • Vilken betydelse har bidraget för arrangemangets genomförande
  • Hur resurseffektivt arrangemanget är planerat

Ansökningarna bedöms utifrån Vännäs kommuns syfte med bidrag till ideella föreningar samt bidragets bedömningskriterier. Se vidare information i Vännäs kommuns bidragsreglemente.

Till bidragsreglementet