Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 31 januari 2024

Vännäs kommun logotyp

Ingen osund konkurrens när Vännäs kommuns verksamheter granskas

När det offentliga konkurrerar med privata företag, och det finns risk för att det sker på ojämna villkor, kallas det för osund konkurrens. Vännäs kommun har via en extern utredare granskat om kommunen och dess bolag bedriver osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. Utredningen rör den momspliktiga verksamheten som bedrivs och omfattar tre år.

Resultatet av granskningen visar att det inte finns någon osund konkurrens inom kommunen eller dess bolag enligt gällande lagstiftning. Den visar även att det inom kommunen finns en stor medvetenhet kring frågan om osund konkurrens och att det finns en stark vilja att göra rätt.

Däremot visar utredningen på att det kan finnas olika politiska uppfattningar om vissa verksamhetsområden är lämpliga inom en kommun eller inte. Områdena som pekades ut var bland annat prissättning av måltider vid Liljaskolans och Vängårdens kök samt tillhandahållandet av lokalvård och vissa fastighetsförvaltningstjänster till externa parter.

Rapporten har presenterats för Vännäs näringslivsråd, där företrädare för Företagarna, handlarna och LRF deltar. Den kommer även att presenteras vid en kommande dialogfrukost.

Att fortsätta arbeta för ett gott näringslivsklimat är viktigt, och i samband med utredningen har Vännäs kommun tillsammans med näringslivsrådet tagit fram rutiner för att hantera synpunkter om osund konkurrens. Under våren kommer också en e-tjänst för detta finnas tillgänglig.

Om du har några frågor om rapporten eller önskar ta del av den i sin helhet, hör av dig till kommunchef eller näringslivsutvecklare.

Kontaktpersoner

Karolina Johansson, kommunchef
Skicka e-post till Karolina

Christin Westman, näringslivsutvecklare
Skicka e-post till Christin