Artikeln publicerades 14 februari 2024

Ung person som spelar akustisk gitarr

Pressmeddelande: Vännäs kommun får stöd med 3,1 miljoner från Arvsfonden för projektet ”Sounds Like Vännäs” 

Med projektet ”Sounds Like Vännäs” vill kommunen utveckla en levande musikgruppsverksamhet för unga och unga vuxna. Genom att starta musikgrupper i olika musikstilar får deltagarna mötas och tillsammans arbeta för att utvecklas som individer och i grupp, med musikintresset som gemensam nämnare.

– Det känns fantastiskt med en sådan här stor satsning på kultur och musik, och också på ungas hälsa och sociala samvaro. Vännäs har ett rikt musikliv, men möjligheterna att mötas genom musiken är tyvärr ganska begränsade i dagsläget. Genom projektet kommer vi att kunna göra skillnad, säger Erik Enström, kultur- och bibliotekschef i Vännäs.

Målet är att skapa ett självförsörjande musikliv utifrån socialt stärkande grupprocesser och att motverka psykisk ohälsa. Deltagarna ska lära och inspireras av varandra och av mer etablerade musiker, bygga relationer och skapa en kreativ och inkluderande miljö att vistas i.

– Deltagarna kommer dels att få mötas och inspireras av varandra, arra konserter och turnéer, men också ta del av workshops och olika träffar med professionella musiker och andra representanter från musiklivet, berättar Erik Enström.

Det långsiktiga målet med Sounds Like Vännäs är att efter tre år ha hittat en effektiv och välfungerande metod för att skapa och upprätthålla sociala främjande miljöer för barn, ungdomar och unga vuxna. Deltagarna blir delar av ett självförsörjande nätverk där de äldre och väletablerade grupperna skapar intresse och tillväxt bland barn och ungdomar att själva bli delaktiga.

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2022 fördelades 741 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.