Artikeln publicerades 15 februari 2024

Mat Hotel Vännäs

Landsbygdsföretag kan få stöd av finanslots

Företag på landsbygden kan få hjälp av finanslots att hitta finansiering till sitt företag.

Du som är småskalig företagare inom mathantverk, livsmedel- och måltidsturism på landsbygden har nu möjlighet att få skräddarsydd hjälp av en finanslots för att hitta finansiering till ditt företag.

Ett av målen med denna insats är att genom kunskap och information skapa en hållbar livsmedelskedja som ökar produktionen samt stärker konkurrenskraften och lönsamheten hos företag på landsbygden.

Detta är en del av de insatser som Jordbruksverket genomför inom ramen för landsbygds­programmet och den nationella livsmedelsstrategin 2030.

Insatsen är kostnadsfri för företagare.

Läs mer på jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.