Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 26 februari 2024

Där älvarna möts i Vännäsby

Stark befolkningsökning i Vännäs kommun 2023

Under 2023 ökade antalet invånare med 96 personer, vilket innebar att Vännäs kommun vid årets slut den 31 december hade en befolkning på 9 059 personer. Det motsvarar en ökning på 1,1 % från början av året till slutet av året. Födelsenettot, dvs differensen mellan antal levande födda och antal döda under året, var positiv med 9 personer.

Vännäs, Skellefteå och Umeå kommuner är de enda i länet som visar en befolkningsökning. Totalt sett ökade befolkningen i länet med 2 434 personer, vilket gör att länets befolkningen nu uppgår till 278 729 invånare.

– Jag är stolt över den utveckling som vi ser i vår kommun och att människor fortsätter välja att utvecklas med oss. Befolkningssiffrorna visar på att vi är en stark och livskraftig kommun. Vi har en stabil ekonomi, vilket skapar möjligheter för investeringar - något som är avgörande för en kommun som växer så snabbt som vår. Våra skolor präglas av hög lärarbehörighet, vilket ger våra barn och unga en stadig grund i livet. Dessutom erbjuder vi fantastiska boendemöjligheter både i tätorterna och på landsbygden, med närhet till natur och service. Vårt breda föreningsliv och starka näringsliv bidrar också till att skapa en attraktiv och dynamisk kommun att leva och arbeta i. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta för att stärka och utveckla Vännäs kommun ytterligare för våra invånare, säger Anna Frej, kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2013 har befolkningen ökat med 476 personer.

För den som är intresserad av att fördjupa sig i statistiken och få en bättre förståelse för befolkningsutvecklingen i Sverige, rekommenderas ett besök på Statistiska Centralbyråns webbplats på www.scb.se Länk till annan webbplats., där det finns omfattande data och analyser tillgängliga för allmänheten.