Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 26 februari 2024

Företagare

Undersökning av företagens kompetensbehov 2024

En av de största utmaningarna för företag är att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. För att stötta företagen i deras kompetensförsörjning genomför Vännäs kommun för närvarande en kompetensundersökning.

Genom att besvara enkäten får företagen möjlighet att påverka kommande kompetens- och utbildningsinsatser i kommunen och regionen. Om utbildningarna matchar företagens behov kommer det att kunna vara lättare att rekrytera personal med rätt kompetens i framtiden.

Företagare

Dina svar är viktiga för att kunna kartlägga företagens verkliga kompetensbehov. Informationen kommer att ligga till grund för framtida kompetens- och utbildningsinsatser. För att kommunen ska ha möjlighet att arbeta vidare med dina svar och eventuellt komma i kontakt med dig för följdfrågor, ber vi dig att lämna dina kontaktuppgifter i enkäten. Ett sammanställt resultat av denna enkätundersökning kommer att presenteras för det lokala näringslivet under maj 2024.

Samverkansparter

Vännäs kommun deltar i kompetensundersökningen via projektet "Attrahera flera" och undersökningen genomförs tillsammans med 31 andra kommuner i Väster- och Norrbotten inom ramen för projektet "Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd". Projektet drivs av Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Svarstid

Svarstiden sträcker sig från den 26 februari till den 24 mars 2024. Enkäten är digital, klicka på länken nedan för att komma till enkäten. Stort tack för att du hjälper oss att undersöka kompetensbehovet i kommunen!

Länk till webbenkäten Länk till annan webbplats.

 

eu