Artikeln publicerades 5 mars 2024

Per Forsman, områdeschef Hemtjänsten

Hemtjänstens hälsosatsning

Under hösten 2023 och början av 2024 har hemtjänsten i Vännäs arbetat med ett projekt för att stärka hälsan hos sina medarbetare. Fokus har legat på träning och sammanhållning med målet att medarbetarna ska bli friskare, piggare och gladare i sitt arbete.

Projektet har genomförts tillsammans med Feelgood och startade upp i slutet på augusti 2023 med inspirationsföreläsningar och funktionsanalyser. Funktionsanalyserna gick ut på att testa den fysiska förmågan, bland annat rörlighet och kondition, och sedan låta deltagarna svara på frågor kring sin livsstil.

Efter de inledande analyserna började en 16-veckors period där det skulle vara ökat träningsfokus. Under 6 av de veckorna hade de även en särskild träningsutmaning som gick ut på att motionera minst 30 minuter varje dag, och sedan registrera det i plattformen We+. We+ fungerar lite som en social medieplattform fast speciellt för träning, där hemtjänsten kunnat dela bilder och inlägg med arbetsgruppen.

– Många har blivit väldigt peppade av den här utmaningen och tyckt det har varit väldigt kul att hålla på med den. Vi kan också se att den redan nu har bidragit med att arbetsgruppen lärt känna varandra bättre och att vi tagit steg mot att knytas samman mer än tidigare, säger Per Forsman, områdeschef för hemtjänsten.

Under hela perioden har medarbetarna kunnat välja mellan olika typer av träning i form av generella träningspass, förinspelade videor samt möjlighet att delta på ett instruktörlett träningspass tillsammans varje tisdag. Tisdagsträningen har varit anpassad efter vad just Vännäs hemtjänst är i behov av och har växlat fokus mellan kondition, styrka, rörlighet och andning.

I slutet av februari ska nya funktionsanalyser göras och sedan ska resultatet jämföras med de tester som gjordes innan projektets början. Det kommer sedan sammanställas ett resultat som visar ifall det blivit någon skillnad sedan starten i höstas.

Innan resultatet är färdigt finns inga direkta planer på hur hemtjänsten kommer fortsätta arbeta med hälsa. Det som står klart att det här är en fråga som kommer fortsätta vara aktuell.

– Vi kommer få återkoppling på resultatet i slutet av mars och det är egentligen först då vi kan se vad vi ska jobba vidare med. Men vi kommer definitivt fortsätta med ett generellt hälsofokus. Det är så viktigt med tanke på vad vi jobbar med, säger Per Forsman.

Eftersom det har varit så uppskattat bland medarbetarna hade en önskan varit att kunna göra om hälsosatsningen, men för att kunna göra det krävs det medel. Förhoppningen är dock att kunna fortsätta med tisdagsträningarna på egen hand.

Logotyp med texten Hållbarhet i Vännäs kommun

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under 2024 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något speciellt område för att bidra till en bättre miljö och hållbarhet.