Artikeln publicerades 13 mars 2024

Mikrofon vid talarstol. I bakgrunden syns kommunens logotyp samt Vännäsmönstret.

Referat från kommunfullmäktige 12 mars

2024 års första kommunfullmäktige fick en annorlunda inramning. Till skillnad mot tidigare år hålls merparten av fullmäktiges sammanträden på tisdagar, i stället för måndagar. Utöver nyordning med veckodag så sammanträdde fullmäktige på Kulturtorget på Vegaskolan.

Den senare ändringen berodde på att Norrlandsoperan var på besök i Vännäs och förberedde sin spelning på Medborgarhuset. Ändringen till trots så gick mötet galant. För dig som inte var på plats men vill se hela eller delar av mötet i efterhand, glöm inte att titta på vår webbsändning.

Till webbsändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det märktes att ledamöterna var taggade för ett nytt år med fullmäktige. Under första punkten, ledamöternas frågestund, ställdes många frågor till företrädare i kommunens nämnder om bland annat bemötande i färdtjänst, minskning av ambulans, om automatsvar vid mailkontakt med kommunen samt om framtida avfallshantering.

Fråge- och debattviljan fortsatte under interpellationer där Anders Nilsson, C, vid senaste fullmäktige lyfte en interpellation om den långsiktiga prognosen för behov av förskoleavdelningar. Dels på grund av minskad nativitet (födelsetal), dels utifrån in- och utflyttning till kommunen och hur bygget av 8-avdelningsförskolan på Vännäsborg påverkar verksamheten i kommunens övriga förskolor. Johan Ågren, S, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, besvarade interpellationen och därefter följde en lång debatt. Det debatterades om bland annat:

  • Var föräldrar väljer att söka förskoleplats för sina barn
  • Den pausade förskolan i Pengsjö
  • Att Vännäs inte har samma minskning i nativitet som andra kommuner
  • Att inflyttningen av barnfamiljer fortfarande är stor
  • Hur man hanterar de framtida tomma lokalerna
  • Hur man beräknar antal barn per avdelning.

Kort sagt, en spretande och livlig debatt där många förtroendevalda deltog för att lyfta sina åsikter, precis det som utvecklar demokratin.

Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför vartannat år en stor medborgarundersökning bland alla kommuner i Sverige. I Vännäs var det 1008 slumpvis utvalda invånare över 18 år som fick möjlighet att delta i den. Ca 38 % svarade på enkäten, som bland annat visade att invånarna i Vännäs i stort är mycket nöjda över att bo just här i kommunen. 97,4 % svarade att de är ganska eller mycket nöjda på frågan ”vad tycker du om din kommun som en plats att leva och bo på”. Kommunfullmäktige fick en genomgång av utfallet och ställde många nyfikna frågor. Har du inte tittat på resultatet ännu? Resultatet från årets och tidigare års undersökningar hittar du via länken nedan.

Till årets och tidigare års resultat Öppnas i nytt fönster.

Sammanträdet fortsatte sedan med en kort information om läget i Vännäs partnerskapskommun i Ukraina, Slobozhanske, beslut om höjning av det fasta påslaget inom färdtjänst från 18 till 25 kr, antagande av vattentjänstplan, vissa undantag för valnämnden och behandling av en motion om dynamiskt inköpssystem inom upphandling.

Nästa sammanträde med fullmäktige sker måndagen den 29 april och kan ses på plats eller via vår webbsändning, antingen live eller i efterhand.

Du kan läsa protokollet från och med fredag den 15 mars.

Till sidan för protokollet


/Susanna Siljetun
Kommunsekreterare