Artikeln publicerades 11 juni 2024

Elever från Vegaskolan som deltar i en lek tillsammans med Hans Lindborg från Naturskolan Umeå.

Fokus på de vilda pollinerarna

Under 2023 och 2024 jobbar Vännäs kommun med ett LONA-projekt för biologisk mångfald. Syftet med projektet är att öka kunskapen om pollinerare som lever vilt i naturen, som exempelvis dag- och nattfjärilar och olika sorters flugor, samt vad vi kan göra för att hjälpa dem. En del i projektet är även att öka kunskapen hos skolelever på Vegaskolan och Vännäsby skola.

LONA-projektet handlar om att öka den biologiska mångfalden för vilda pollinerare eftersom de bland annat är viktiga för vår livsmedelsförsörjning. Idag är våra pollinatörer hotade i vårt landskap och de behöver därför samhällets hjälp. I projektet ingår att sprida information och kunskap till olika människor och verksamheter i samhället där en del varit att skapa engagemang och intresse hos skolelever.

Under 2023 fick fem klasser i årskurs 5 på Vegaskolan och Vännäsby skola lära sig mer om vad som gynnar vilda pollinerare. Konceptet fortsätter under 2024 då Naturskolan Umeå kommer tillbaka till Vännäs för att lära elever om pollinerare och plantera i de pallkragar som ställts ut på skolgårdarna. I år har det utökats till tio klasser i årskurs 2 och 5 på Vännäsby skola och Vegaskolan.

Med hjälp av lekar, filmer, bilder och berättande får klasserna lära sig om vad pollinering är, vilka insekter som pollinerar och varför det är viktigt att de finns. Bland annat får eleverna lära sig om hur pollinerarna hjälper till i vår matproduktion.

– Vi visar bland annat en bild över en vanlig tacomiddag, där eleverna får fundera hur mycket de tror finns kvar av den om pollinerarna försvann. Det blir ett mer konkret sätt för eleverna att se hur det här kan påverka deras egen vardag när de får se hur mycket av maten som faktiskt försvinner, säger Hans Lindborg från Naturskolan Umeå.

På skolgårdarna har det även placerats ut pallkragar som klasserna ska kunna plantera ängsblommor i. De flesta klasserna har sått frön i förväg och när Naturskolan kommer på besök får eleverna även plantera tagetes. Blommorna ska gynna olika slag av pollinerare som till exempel solitärbin, blomflugor och fjärilar som sorgmantel, nässelfjäril och citronfjäril.

Efteråt får klasserna gå ut till närliggande grönområden för att leta pollinerare. De får inventera vilka som finns i området genom bingo-brickor, och även lära sig var pollinerarna kan hitta nektar.

– Vi börjar lära ut i det lilla för att sedan kunna arbeta vidare och ge dem lite djupare information senare. Det viktigaste just nu är att väcka intresse och att ge eleverna en grundförståelse för vad det handlar om, säger Hans Lindborg.

Efter sommarlovet kommer Naturskolan tillbaka till klasserna. Tanken är att repetera det de pratat om under våren, men sen ska de också kolla på vad som växt upp i pallkragarna. Eleverna ska även få testa att samla in frön från växterna som de kan använda för att plantera nästa år.

Logotyp med texten Hållbarhet i Vännäs kommun

Vännäs kommun arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under 2024 kommer vi varje månad presentera en verksamhet som utmärker sig inom något speciellt område för att bidra till en bättre miljö och hållbarhet.