Artikeln publicerades 8 april 2021

Viktig information om coronaviruset och vaccinationen!

Här samlar vi information om hanteringen av coronapandemin, råden och restriktionerna, vaccinering med mera.

Om pågående vaccinering

Pandemin är inte över - vaccination är vägen framåt och det mest effektiva sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen i samhället. Fler behöver vaccinera sig för att vi ska kunna återgå till en normal vardag igen.

Vänta inte med att vaccinera dig mot covid-19. Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Det är det viktigaste du gör. Vaccineringen mot covid-19 är gratis.

Alla som är födda 2005 och tidigare erbjuds vaccination. Barn mellan 12-15 år i Vännäs kommun fick erbjudande om vaccination under hösten 2021. Information om detta gick till elevernas vårdnadshavare via skolorna.

Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar. I Västerbottens län är det Region Västerbotten som ansvarar för den allmänna vaccineringen. I Vännäs kommun erbjuds vaccinering genom Vaccina. Du kan också vaccinera dig på valfri hälsocentral i länet eller på den centrala vaccinationsmottagningen i Umeå.

Om vaccinen

Alla vaccinen är effektiva och skyddar mot covid-19. Regionen använder bara mRNA vaccin men du kan inte välja vilket vaccin du får.

Desinformation om vaccinen

Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida härlänk till annan webbplats

Vill du prata med om vaccinen och desinformation kring dem men vet inte hur?

Pratavaccin.se vänder sig till den som behöver stöd för sådana samtal i sin vardag. Sidan presenterar konkreta och evidensbaserade tips på hur man kan närma sig ämnet och bemöta olika missuppfattningar som finns om vaccinerna.

Läs mer på pratavaccin.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccinpodden

Vaccinpodden är en podd från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Lyssna härlänk till annan webbplats

Vaccinationsbevis

EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Läs mer om covidbevis på covidbevis.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccinering för elever i kommunens skolor

Elever som fyllt 12 år och går i årskurs 6-9 fick erbjudande om vaccinering under oktober månad. De elever där samtliga vårdnadshavare önskat vaccinering har fått detta.

Faktablad från Folkhälsomyndigheten

Till vårdnadshavare och barn - Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (PDF, faktablad)PDF

För att minska risken för smittspridning är det fortsatt viktigt att alla är uppmärksamma även på små symptom, så att bara helt friska barn/elever och vuxna finns i våra förskolor och skolor.

Vaccinering i kommunens omsorgsverksamheter

Det är Vännäs hälsocentral, i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen som genomför vaccineringen i kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Alla som bor i särskilt boende för äldre, har hemsjukvård och/eller hemtjänst eller har insatser enligt LSS och som önskat vaccinera sig har fått sina två doser med vaccin.

Dos tre

Personer på särskilt boende samt i hemsjukvården som önskat en tredje dos vaccin har fått detta. Vaccination med dos tre av personer över 65 år inom LSS pågår.

Vaccinering av personalen

Alla som önskat vaccin har fått sin tredje dos. Vaccinationstäckningen i verksamheterna är hög - över 90% av personerna i verksamheten är vaccinerade.

Personal som kommunen nyanställer får även de erbjudande om att vaccinera sig. Detta sker då via hälsocentralen.

Råd och riktlinjer gällande Covid-19 för förskola och skola

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenhetens råd och riktlinjer för förskola och skola. Eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande testning och när man ska vara hemma från förskola/skola/arbete förändras löpande hittar du dem enklast via Folkhälsmyndighetens webbplats.

Vid frågor kontaktar ni er förskola eller skola.

Vid besök på vård- och omsorgsboenden i Vännäs kommun

Det är fortsatt viktigt att skydda personer som bor på särskilda boenden för äldre mot covid-19. Med ett ökat antal vaccinerade kan vi minska på åtgärderna för smittspridning och göra det enklare för de äldre och de närstående att få träffa varandra. Alla har dock fortsatt ett ansvar att skydda dem som inte är vaccinerade och minska risken för smittspridning.

Det kan komma att gälla ytterligare smittskyddsåtgärder på boenden, främst för att skydda personer som inte har blivit vaccinerade.

Att tänka på vid besök

 • Stanna hemma när du har symtom. Avstå från besöket även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra. Du bör heller inte besöka ett boende om du träffat en person med covid-19 under de senaste 10 dagarna.
 • Boka gärna ditt besök i förväg och kom inte för många personer till besöket. Det är fortfarande viktigt att undvika trängsel, både i lägenheten och på själva boendet.
 • Håll avstånd till andra personer på boendet. Detta gäller både inom- och utomhus samt oavsett om du som besökare är vaccinerad eller inte.
 • Om möjligt, vistas inte i allmänna ytor och använd eget munskydd om du som besökare inte har möjlighet att hålla avstånd till andra personer på boendet.
 • Tvätta händerna ofta inför, under och efter ditt besök.

Observera att besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott. Vid misstänkt
och/eller bekräftad smitta sker en dialog med vårdhygien och smittskydd där besök
diskuteras.

Följ de allmänna råden för fortsatt minskad smittspridning

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan.

 • Du som inte är vaccinerad mot covid-19 behöver fortsatt hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre.
  Dessa råd gäller inte för personer som är under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderas att inte vaccinera sig mot covid-19.

 • Stanna hemma och testa dig även om du bara känner dig lite sjuk. Det gäller även om du är vaccinerad.

 • Testa dig efter inresa till Sverige från länder utanför Norden, oavsett om du har symtom eller inte.
  Du behöver inte testa dig om du är vaccinerad sedan minst två veckor eller har haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även barn under 6 år.

 • Rekommendationer till vård och omsorg om det smittförebyggande arbetet kvarstår.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Mer information om rekommendationerna finns att läsa på lansstyrelsen.se/vasterbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Du som bor med någon som har covid‐19

Du som bor med någon som har bekräftad covid-19 kan ha blivit utsatt för smitta. Det innebär att det finns en risk för att du också får sjukdomen.

För att minska risken för att sprida smittan vidare till andra är du skyldig att följa instruktionerna här nedanför. Om du inte är vaccinerad ska du till exempel stanna hemma från ditt arbete eller skola och lämna prov för covid-19.

Smittspårning

Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

Du kan inte längre lämna prov för antikroppar

Från den 1 juni 2021 kan du inte längre testa om du har antikroppar mot covid-19 genom att ta ett prov på dig själv. Du kan inte heller boka tid för antikroppstest på en hälsocentral i Region Västerbotten.

Folkhälsomyndigheten har bedömt att nyttan med att ta det provet är begränsad.

Källkritik i pandemin

Med coronaviruset sprids även felaktig information som ofta är baserad på missförstånd och rykten. Därför är det nu, som alltid, viktigt att ta del av information från trovärdiga källor, och att vara källkritisk.

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Europeiska kommissionen, om desinformation under pandeminlänk till annan webbplats

För näringslivet

Vännäs kommun följer även företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna för att se hur kommunen på bästa sätt kan stötta och finnas till för näringslivet. Tillsammans hjälps vi åt.

Covid-19-lagen och serveringslagen förlängs till den sista januari 2022

Den 22 september 2021, tog riksdagen beslut att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den sista januari 2022.

Detta för att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras eller försämras.

Förlängningen av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen rätt att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning.

Läs mer på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För föreningslivet

Här får du mer information om olika åtgärder som syftar till att minska den negativa påverkan på vårt föreningsliv och ungdomsidrotten under coronapandemin.

Kommunalt stöd till föreningarna

Förstärkt aktivitetsstöd

Vännäs kommun har beslutat att under tiden som restriktioner för covid-19 påverkar aktivitetsstödet kommer detta justeras upp utifrån beräknat inställda aktiviteter.

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med.

Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen

Föreningar kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor som avser vatten, avlopp och tillsyn efter dialog med kommunen.

Dispens med årsmöteshandlingar för drift- och utvecklingsbidrag

För verksamhetsåret 2020 lämnas dispens på kravet på årsmöteshandlingar för drift- och utvecklingsbidrag.

Mer information

Statistik

Smittskyddsenheten rapporterar löpande nya data för hur många personer per kommun som har bekräftad covid-19.

Redovisningen bygger på data som Folkhälsomyndigheten visar på sin webbplats, som uppdateras klockan 14 på torsdagar. Därefter redovisar Region Västerbotten samma data för de kommuner som finns i vårt län.

Antal bekräftade fall per kommun baseras på vilken kommun de smittade är skrivna i, inte var de provtagits.

Folkhälsomyndighetens statistik

Folkhälsomyndigheten samlar flera olika typer av statistik över testade, smittade, vaccinerade och andra typer av data på sin webbplats. Läs mer vi länken i listan nedan.

Aktuellt om Covid-19

Om kommunens beredskap: Vännäs kommun samverkar med länets krisberedskapsaktörer i hanteringen av coronapandemin. Vi, kommuner, myndigheter och trossamfund, arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.