Artikeln publicerades 8 april 2021

Viktig information om coronaviruset och vaccinationen!

På vannas.se/corona samlar vi information om hanteringen av coronapandemin, råden och restriktionerna, vaccinering med mera.

Till vannas.se/corona

Vännäs kommun samverkar med länets krisberedskapsaktörer i hanteringen av coronapandemin. Vi, kommuner, myndigheter och trossamfund, arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Särskilda rekommendationer gäller i Västerbottens län

Just nu gäller särskilda rekommendationer i Västerbottens län. Du hittar dessa och övriga gällande råd och rekommendationer via vår samlade coronasida.

Gå direkt till informationen om gällande råd och rekommendationer

Hur sker informationen om smitta bekräftas inom kommunens vård- och omsorgsboenden?

Om fall av Covid-19 skulle bekräftas på något av kommunens boenden inom vård och omsorg är det i första hand Region Västerbotten som sköter information och smittspårning. Patientsekretess råder alltid och varken regionen eller kommunen kommer att kommentera enskilda fall av smitta.

De boende på berörd enhet samt deras anhöriga får information om smitta bekräftas. Den informationen kommer från kommunens sjuksköterska, eller vid behov, ansvarig läkare.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Vännäs kommun säkerställer att all vård- och omsorgspersonal har kunskap om hur man ska ta hand om person med bekräftad covid-19 samt förebygga vidare smittspridning, till exempel hygienrutiner och användande av skyddsutrustning.