Äldreomsorg och LSS-omsorg

Digital frukost

Avgifter och taxor

Här kan du ta del av avgifter och taxor inom kommunens omsorgsverksamhet.

Coronavirus

Känner du oro för en äldre?

Känner du oro för en äldre person? Läs mer här om hur du gör en orosanmälan.

Kontakta Vård- och omsorg

Här hittar du kontaktuppgifter till verksamheter inom Vård- och omsorg.