Konstverk med trähus i äldreboendet Älvens entré.

Älven

Älven är ett äldreboende med hemlik miljö. Det finns 10 lägenheter alla med tillgång till egen dusch, toalett och gemensamma trivselutrymmen.

Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Till boendet finns arbetsterapeut och sjukgymnast kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge god omvårdnad med vårdtagaren i centrum.

Sjuksköterskorna finns på plats måndag till fredag mellan kl. 07:00-16:00. Därefter är sjuksköterskan tillgänglig på jourtelefon för konsultation och bedömning. Till natten tjänstgör en nattsjuksköterska som börjar kl. 21:00 och slutar kl. 07:00.

Hitta till oss

Södra Drottninggatan 2
911 32 Vännäs

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut
Tel: 0935-14295

Områdeschef: Anki Linder

Vid behov av plats på särskilt boende/äldreboende behöver du kontakta kommunens biståndshandläggare och göra en ansökan. Detta gäller också personer bosatta i andra kommuner som önskar särskilt boende i Vännäs.