Borgmästargården

Borgmästargården är ett äldreboende med hemlik miljö. Det finns 16 rum/lägenheter fördelat på två enheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen.

Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Till boendet finns arbetsterapeut och sjukgymnast kopplad för individuell anpassning av vården. En gång i veckan, samt vi behov finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge god omvårdnad med vårdtagaren i centrum.

Sjuksköterskorna finns på plats måndag till fredag mellan kl. 07:00-16:00. Därefter är sjuksköterskan tillgänglig på jourtelefon för konsultation och bedömning. Till natten tjänstgör en nattsjuksköterska som börjar kl. 21:00 och slutar kl. 07:00.

Kontakt

Södra Drottninggatan 5
911 32 Vännäs
Telefonnummer: 0935-142 67

Sjuksköterska
Tel: 0935-142 61

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut
Tel: 0935-14295

Områdeschef: Anki Linder

Vid behov av plats på särskilt boende/äldreboende behöver du kontakta kommunens biståndshandläggare och göra en ansökan. Detta gäller också personer bosatta i andra kommuner som önskar särskilt boende i Vännäs.

Allrum
Rum
Ute