Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Korttidsboende/växelvård, Slussen

Slussen är en rehabiliterings – och boendeutredningsenhet med totalt 11 platser, varav två är växelvård. Växelvård är en form av korttidsvård, utformad för dig som bor hemma och av olika anledningar behöver perioder av förändring i vardagen.

Här får du möjlighet till trevlig samvaro och aktiviteter. Samtidigt får närstående som stöttar dig möjlighet till vila och egen tid. Växelvård innebär att du bor i ditt eget hem men att du regelbundet under kortare perioder vistas hos oss. Hur ofta du kommer och hur långa perioderna är beror på beslutet från kommunens biståndshandläggare.

Slussen finns för:

  • personer som är utskrivningsklara från Norrlands Universitetssjukhus (NUS) och har ett omfattande hjälpbehov som inte kan tillgodoses med hemtjänst i första skedet.
  • personer där oklarheter finns beträffande deras framtida boende kan efter individuell bedömning vistas på Slussen för utredning av lämplig boendeform.

Mål med vistelsen

Vi upprättar en individuell plan utifrån varje gästs speciella behov. Dagliga rutiner och aktiviteter samt specifik träning används som medel för att uppnå uppsatta mål.

Medarbetare

På Slussen arbetar undersköterskor i nära samverkan med kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation. Läkare kontaktas vid behov, i övrigt sker läkarkontakten via sjuksköterskan en gång i veckan. En kontaktpersonal kommer under vistelsen att bistå med praktiska saker, vara kontakt mellan gäster och anhöriga samt bidra till att vistelsen blir så givande som möjligt.

Rum

På Slussen finns både enkelrum och dubbelrum vilket innebär att alla inte kan ha eget rum. Verksamheten försöker dock belägga platserna på bästa sätt. Det kan innebära att någon av Slussens gäster kan behöva byta rum under sin vistelsetid.

Besök

Alla anhöriga ser vi som en tillgång och ett stöd för Slussens gäster och medarbetare.

Slussen i Vännäs finns på Södra Drottninggatan 4.


Välkommen att hälsa på!