Vännäsby ÄldreCenter

ÄldreCenter är ett boende med hemlik miljö. Det finns 50 rum/lägenheter fördelat på 5 enheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen.

Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Till boendet finns arbetsterapeut och sjukgymnast kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge god omvårdnad med vårdtagaren i centrum.

Sjuksköterskorna finns på plats måndag till fredag mellan kl. 07:00-16:00. Därefter är sjuksköterskan tillgänglig på jourtelefon för konsultation och bedömning. Till natten tjänstgör en nattsjuksköterska som börjar kl. 21:00 och slutar kl. 07:00.

Dagverksamhet

På Vännäsby ÄldreCenter finns även dagverksamhet.

Läs mer här

Hitta till oss

Vännäsby ÄldreCenter
Nygatan 3A
911 35 Vännäsby

Telefon enhet 1: 0935-146 31
Telefon enhet 2: 0935-146 32
Telefon enhet 3: 0935-146 33
Telefon enhet 4: 0935-146 34
Telefon enhet 5: 0935-146 35

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut
Tel: 0935-14295

Områdeschef: Elena Jakobsson

Vid behov av plats på särskilt boende/äldreboende behöver du kontakta kommunens biståndshandläggare och göra en ansökan. Detta gäller också personer bosatta i andra kommuner som önskar särskilt boende i Vännäs.

Äldrecenter framsida
Rum
Allrum
Allrum 2
Utemiljö