Daglig verksamhet som insats

Daglig verksamhet är en av de insatser som kan beviljas med stöd av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, ofta förkortat LSS.

Daglig verksamhet eller daglig sysselsättning erbjuds i olika former. Dagsverket och Vännäs Emballage är två av kommunens arbetsplatser för funktionshindrade.

Daglig verksamhet omfattar idag ca 50 personer. Dagsverket och Vännäs Emballage är två dagliga verksamheter inom Vännäs kommun. Daglig verksamhet erbjuds även i privata företag samt andra kommunala verksamheter.