Vännäs Emballage

Vännäs Emballage är en av de dagliga verksamheterna för människor beviljade daglig verksamhet.

Vännäs Emballage är en traditionell verkstad där det tillverkas engångsemballage och pallkragar. Arbetslaget hjälper även handikappomsorgens gruppbostäder med att till exempel laga trasiga möbler.

Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 15
Telefon: 0935-143 60

Områdeschef: Anette Norberg, 0935-145 22