Hjälpmedel

Har du behov av hjälpmedel utomhus, kontakta då din hälsocentral för bedömning och utredning. Har du behov av hjälpmedel som behöver provas ut i ditt hem så kontaktar du kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut för bedömning och utredning.

Kontakt vid behov av hjälpmedel

Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast
Tel: 0935-143 37 eller 0935-143 16

Övrig tid kan du alltid vända dig till hemtjänstpersonalen som förmedlar en kontakt till legitimerad personal.

Bostadsanpassning

Har du frågor och fundering kring anpassning av bostad, kontakta då kommunens arbetsterapeut för ett hembesök samt utredning kring intyg som behöver bifogas med ansökan.

Ansökan och intyg lämnas till kommunens handläggare som sedan fattar beslut om bidrag för bostadsanpassningen.

Kontakt
Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast
Tel: 0935-143 37

Du kan även kontakta Vård- och omsorgskontorets reception.