Trygg hemvård

Du som kommer hem efter sjukhusvistelse kan få stöd i form av förstärkt hemgång. Det är hälso- och sjukvårdspersonalen som i samband med vårdplanering, gör en bedömning om det är aktuellt med förstärkt hemgång.

  • Du kan få stöd och hjälp av teamet i vardagen och med viss rehabilitering för att öka tryggheten men som längst under tre veckor.
  • Under dessa tre veckor har du även hjälp från hemtjänst och hemsjukvård. I teamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast), sjuksköterska och undersköterska.

En vårdplanering ska ske inom några dagar eller max inom tre veckor, efter att du kommit hem. Vid vårdplaneringen går vi igenom vad du klarar själv och vad du behöver hjälp och stöd med i fortsättningen.

Fortsatt stöd

Har du fortsatt behov av hjälp med vardagliga sysslor kommer det utföras av hemtjänst efter att trygg hemvård/förstärkt hemgång avslutats.