Trygghetslarm

Trygghetslarmet är kopplat till HemvårdsCenter dygnet runt. För att snabbt komma i kontakta med personal används trygghetslarm.

Larmklockan

Larmet aktiveras genom ett tryck på larmklockan eller på larmapparatens röda knapp på framsidan. En klar och tydlig larmmelodi ljuder då och bekräftar att apparaten sänt iväg larmet.

Larmklockan är vattentät och kan bäras vid bad och dusch. Den kan med fördel bäras som en klocka eller halssmycke och har en räckvidd på 40-50 meter beroende på omgivningen.

Hur fungerar trygghetslarmen i Vännäs kommun?

I Vännäs kommun går larmen direkt till Vård- och omsorgsförvaltningens egen larmpatrull vilket ger oss en god överblick över systemet.

Provlarm

Trygghetslarmet sänder automatiskt ut ett provlarm varje dygn som visar att larmklockan fungerar och har kontakt med trygghetslarmet. Om provlarmet inte når fram till trygghetslarmet skickas ett larm till en förprogrammerad larmmottagare om uteblivet provlarm.

Vid strömavbrott aktiveras apparatens uppladdningsbara batteri som räcker upp till 80 timmar. När strömmen är tillbaka laddas batteriet åter upp till full kapacitet.

Nyckelfritt låssystem för dig med larm

För att ge snabbare hjälp till personer som larmar via trygghetslarm tillhandahålls ett nyckelfritt låssystem hos vårdtagare som så önskar.

Systemet minskar nyckelhantering vid larm och när personal från HemvårdsCenter gör insatsbesök. Låset aktiveras säkert via personalens arbetsmobiltelefon. Samtidigt registreras när personal kommer och går samt de insatser brukaren har hjälp med.

Ansök om trygghetslarm

För att få veta mer eller ansöka om trygghetslarm är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Har du frågor?

Frågor hänvisar vi till vår områdeschef för hemtjänsten, Martin Ejdebäck. Du når honom på telefon 0935-143 47.