Personlig assistans

Personlig assistans beviljas som en insats med stöd av Lag om stöd och service till vissa fuktionshindrade (LSS).

Personlig assistans kan beviljas om den enskilde har behov av hjälp med grundläggande behov och omfattas av personkretsen som lagen innefattar. Assistentens viktigaste arbetsuppgift är att genom lyhördhet, delaktighet och flexibilitet göra vardagen möjlig för den enskilde.

Personer som är beviljade personlig assistans kan välja privat eller kommunal assistansanordnare. När du väljer Vännäs kommun som assistansanordnare innebär det att du lämnar över hela arbetsgivaransvaret med rekrytering av personal, anställning, schemaläggning, arbetsplatsmöten, utbildning, rehabilitering och arbetsmiljöansvar till kommunen.

När kommunen anställer personal gäller lagar för offentligt anställda såsom arbetstidslagen, semesterlagen, tystnadplikt och lagen om diskriminering.

Enskilda kan själva vara arbetsgivare för sina assistenter, då kan man också begära hjälp av kommunen i frågor som rör arbetsgivarrollen. Däremot kan man som egen arbetsgivare inte anställa någon som man lever i hushållsgemenskap med.