Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Regional äldreplan

Den Regionala Äldreplanen omfattar många områden som vänder sig till Västerbottningarna 65 år och äldre. Den beskriver både nuläge och framtid.

Den är ett redskap för att utveckla samarbete på många olika plan och utifrån de förutsättningar som finns lokalt.

Arbetssätt för bättre äldreomsorg

Äldreomsorgen i Vännäs arbetar enligt modellen ÄBIC. En nationell modell för Äldres Behov I Centrum. ÄBIC har tagits fram av Socialstyrelsen och är ett led i att förbättra äldreomsorgen och syftar till att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser.

Tidigare fanns ingen enhetlig standard för att utreda behov av stöd och hjälp och det kunde vara svårt att avgöra vad brukarna verkligen hade behov av och vad de hade rätt till.

Modellen utgår från ett nationellt fackspråk, ICF, som används för att ge en helhetsbeskrivning av hur den äldre fungerar i sin livssituation. Tanken är att genom ÄBIC få en mer strukturerad dokumentation, höjd rättssäkerhet och likvärdig hantering av ansökan, utredning, planering och uppföljning i hela landet.