Ansök om parkeringstillstånd

Du som har ren funktionsnedsättning, som gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots, kan ansöka om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.

Som funktionsnedsättning räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan, utan även andra skäl som till exempel hjärt- och lungsjukdomar.

Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl och om du har ett kontinuerligt tillsynsbehov. Du kan inte få tillstånd som både förare och passagerare.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd. Handläggningstiden för parkeringstillstånd är cirka sex veckor.

Blankett för ansökan hittar du på vår sida för självservice och e-tjänster. Gå direkt till sidan via länken i listan nederst på sidan.

Du kan behöva komplettera blanketten med läkarintyg, id-foto och underskift. Detta för att en korrekt bedömning ska kunna göras av ansökan och för att tillståndet ska kunna tryckas. Beslutande myndighet i Vännäs kommun är plan- och miljönämnden, som också är trafiknämnd i kommunen. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.

Giltighetstid

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • under högst 3 timmar på gågata.

Personligt tillstånd

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagarare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringsavgifter

Flertalet kommuner har beslutat att personer med funktionsnedsättning med parkeringstillstånd är befriade från avgift. Däremot gäller ej avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkeringsplats.

Kontakt

Marie Björkman
Tel: 0935- 141 69