Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

FrivilligCenter

FrivilligCenter erbjuder olika stödformer för att underlätta för de personer som stödjer eller vårdar en närstående som är sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Kontakt

FrivilligCenter
Södra Drottninggatan 2
Vännäs

Telefon: 0935-143 08
Mobil: 072-214 83 64

Målet med verksamheten

Att ständigt utveckla och fördjupa stödet till anhöriga och närstående i Vännäs.

Verksamheten är ett samarbete mellan:

Hur vi når ut

Så här når vi ut till och håller kontakt med de anhöriga.

  • Vardagar mellan kl. 10-12 är telefonservicen öppen på FrivilligCenter
  • Kontakt med avlönade anhörigvårdare sker kontinuerligt en gång/månad
  • Stödplaner för anhöriga med helt anhörigbidrag upprättas
  • Slussen (korttidsboende) etablerar långsiktiga kontakter med anhöriga vid såväl inskrivning vid särskilt boende som vid korttidsboende och rehabilitering i hemmet
  • Information till alla hushåll via kommunens informationstidning, Här&Nu, till hushåll och företag i kommunen genom en artikel om aktiviteter och anhörigstödjande verksamhet vid FrivilligCenter
  • Anhörigombud finns på samtliga arbetsplatser inom äldreomsorgen
  • Informationsnätverk finns med representanter från kommunens byaföreningar
  • Representanter i styrgruppen för FrivilligCenter: Hälsocentralen Tre Älvar, vård- och omsorgsförvaltningen, pensionärsorganisationerna PRO, SPF, RPG, Svenska kyrkan och Röda Korset