Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt stöd som du kan få från kommunen om du har ekonomiska problem. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning.

Försörjningsstöd är ett så kallat behovsprövat, ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. För att kunna få försörjningsstöd måste du vistas i Vännäs kommun och sakna möjlighet att själv klara din försörjning.

Läs mer om försörjningsstöd i kommunens riktlinje och informationsblad via listan med länkar och filer nederst på sidan.

Kan du få försörjningsstöd?

På socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad provberäkning för att ta reda på om du ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Gå vidare via länken: socialstyrelsen.se (länken till provberäkningen öppnas i en ny flik)

Ansöka om försörjningsstöd

Innan du kan ansöka om försörjningsstöd måste du först göra allt du kan för att klara din försörjning själv. Det innebär till exempel att du aktivt söker arbete och att du söker andra bidrag som du har rätt till.

Det innebär också att du måste använda alla möjligheter till annan försörjning än försörjningsstöd och utnyttja alla möjligheter att sälja eller nyttja resurser som du har tillgång till. Det kan vara till exempel aktier, pengar på bankkonto eller att sälja din bil för att försöka lösa dina ekonomiska problem själv.

Ansök om försörjningsstöd via blankett

Ansökan fylls i på en särskild blankett som du kan få av din socialsekreterare, hämta i receptionen eller själv skriva ut. Du som vill skriva ut blanketten kan hämta den via kommunens e-tjänsteportal, länk nedan.

Du kan lämna ifylld blankett till receptionen på socialtjänsten, eller skicka den via post till:

Vännäs kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
911 81 VÄNNÄS

Ansökan görs varje månad och man får stöd i enlighet med gällande lagar och regler. För en familj (par/sambo med eller utan barn) räknas hela familjens inkomster ihop vid prövningen av om man har rätt till stöd.

Första gången du ansöker

Om det är första gången som du söker försörjningsstöd så ringer du till kommunens växel och ber att få prata med en socialsekreterare på vuxenenheten. Om du behöver tolk, meddela detta när du bokar tid.

Socialsekreteraren informerar dig om vad som krävs av dig för att du ska kunna få försörjningsstöd och om vilka uppgifter som du behöver lämna till socialtjänsten för att din ansökan ska kunna behandlas. Det görs alltid en ekonomisk utredning kring dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Vad händer sedan?

Många faktorer vägs in i bedömningen av om man får försörjningsstöd, det sker alltid en individuell prövning. Att söka försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter. Du har alltid ett eget ansvar att själv försöka lösa din situation. Du och din handläggare resonerar igenom dina problem och försöker komma överens om vilket stöd just du behöver för att lösa dem. Tillsammans gör vi också en plan för hur du ska nå dina mål.

Efter den ekonomiska utredningen tar det några dagar, max två veckor innan du får beslutet på din ansökan.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Du skickar överklagan till socialtjänsten som sedan skickar den vidare till Förvaltningsrätten. Din handläggare vid socialtjänsten kan hjälpa dig att skriva överklagan. Även om du får avslag vill vi ändå hjälpa dig att reda ut din ekonomiska situation med budgetrådgivning eller andra lämpliga lösningar.

Läs mer om överklagan av beslut/besvärshänvisning: (PDF för mer information om överklagan, öppnas i ny flik).

Sekretess

Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som du får lov att vara i kontakten med oss och det kan därför vara skönt att veta att allt du säger skyddas av sekretesslagen. Det betyder att alla i personalen har tystnadsplikt och att uppgifterna om dig inte får lämnas ut till någon annan. Sekretessen gäller även mot andra myndigheter, om du inte lämnat samtycke till kontakt.


Mer information kan du få genom socialsekreterare på vuxenenheten
Telefon: 0935-140 00 (kommunens växel). Du kan också kontakta socialtjänstens reception: 0935-143 11.